Biohiiltä helposti ja yhteisöllisesti

Biohiiltä helposti ja yhteisöllisesti

Jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa ei riitä, biomassoilla korvataan fossiilisia polttoaineita, vaan tarvitaan myös keinoja sitoa ilmakehään päästettyä hiilidioksidia pitkäaikaisesti maaperään. Biohiilen valmistus on konkreettinen toimenpide, jonka avulla voidaan...
Biohiilen monet mahdollisuudet

Biohiilen monet mahdollisuudet

Miksi biohiili? Joulukuussa 2021 Euroopan komissio teki merkittävän esityksen hiiliviljelyn kehittämisestä Euroopassa. Hiilen sidonta biohiileen on esitetty yhtenä tekniikkana, joka pitää ottaa käyttöön heti koko EU:n alueella. Perusteena ovat biohiilen suorat...
Biohiilen monet mahdollisuudet

Risuhommiin ekologisella otteella

Meidän maatilallamme syntyy erilaista raivausjätettä vuosittain mm. pajukoiden raivauksesta, omenapuiden trimmaamisesta ja muusta metsikön raivaustyöstä. Risukkoa syntyy paljon myös muille kotitalouksille ja kunnille puutarhan hoitotöistä, raivaushommista, sekä...