Yhdistyksille ja muille yhteisöille

Tuen hakeminen

Leader tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Tarvitset Hyrrän-järjestelmän käyttämistä varten Suomi.fi -valtuudet. Löydät ohjeita Suomi.fi -valtuuksien tarkastamiseen ja hakemiseen sivun alareunasta.

Hankkeiden haku on jatkuva. Ajantasaisimman tiedon myönnettävien tukirahojen tilanteesta sekä tiedon hankkeen tukikelpoisuudesta saat aina olemalla ensin yhteydessä Leader-toimistoon.

Leader-hakemuksiin tulee liittää:

 • Yhdistyksen säännöt
 • Yhdistysrekisteriote
 • Yhdistyksen viimeisin valmistunut tilinpäätös
 • Selvitys arvolisäverovelvollisuudesta
 • Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta on päätetty
 • Hankeen eritelty kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma, josta näkyy haettavan rahoituksen osuus, talkootyöt ja oman rahan osuus.
 • Hintatason vertailu, tarjoukset (koskee yli 3000 euron hankintoja)
 • Arvio vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta

Investointihankkeisiin liitetään lisäksi soveltuvin osin:

 • Piirustukset
 • Erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
  • vuokrasopimus ja vuokrasopimuksen rekisteröinti maanmittauslaitoksella, jos yhdistys on vuokralla
  • maanomistajan kirjallinen lupa esimerkiksi polkuja varten
  • kartta esim. ulkoilureitin sijainnista
 • Viranomaisluvat tai kirjallinen kuittaus rakennusvalvonnasta, että rakennus- ym. lupia ei tarvita
 • Rakennusselostus eli asiakirja, jolla yksilöidään rakennuskohteen tekninen laatu ja kuvataan rakennettavaksi aiottua rakennusta ja hankkeen lopputulosta
 • Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
 • Palovakuutustodistus

Lisäksi hakemuksiin liitetään tarvittaessa:

 • Erittely hankkeen aikana maksettavista palkkakustannuksista ja työnkuvaukset
 • Sopimukset (esim. tuensiirto ja yhteistyösopimus)
 • Ohjausryhmän jäsenten suostumukset

Ole yhteydessä niin autamme sinua hakemuksen tekemisessä!

Ohjeet tuen hakijalle

1.

Hankkeen suunnittelu

Ota ensin yhteyttä hankeideastasi Leaderiin. Laadi sitten hankehakemus ja toimita se Leaderin käsittelyyn. Saat tarvittaessa apua hankehakemuksen tekemisessä hankeneuvojalta.

2.

Käsittely Leader-ryhmässä (n. 2,5-6 vk)

Leader-ryhmä käsittelee hakemuksen ja ilmoittaa sinulle prosessin etenemisestä. Hanke tulee vireille ja sen voi käynnistää (omalla riskillä). Varaudu tarvittaessa täydentämään hakemustasi.

3.

Päätöskäsittely ELY-keskuksessa (n. 1-3 kk)

Leader-ryhmä siirtää hakemuksen ELY-keskuksen käsittelyyn. ELY-keskus käsittelee hakemuksen ja tekee rahoituspäätöksen.