Usein kysytyt kysymykset

Kuinka haet tukea?

Ota yhteyttä Leader-toimistoon joko puhelimitse tai sähköpostitse. Toimiston henkilökunta auttaa sinua tuen hakemisessa. Tuen haku tapahtuu sähköisesti Hyrrä-palvelussa, jonka käytössä tarvittaessa opastamme sinua.

Minulla on idea. Miten edetä?

Ota yhteyttä keneen tahansa Leader-toimiston henkilökunnasta. Yhteystiedot löydät täältä. Voit myös tulla käymään toimistollamme, mutta varmistathan henkilökunnaltamme, että olemme paikalla.

Kuinka paljon voin saada tukea?

Leader-rahoitusta voi saada (suluissa max-tuki)

 • yleishyödylliseen kehittämiseen (80%)
 • yleishyödylliseen investointiin (60%)
 • koulutukseen (80%)
 • tiedonvälitykseen (80-100%)
 • yritysinvestointeihin (30-40 %)
 • pientuet yrityksille (100%)
 • yritysryhmähankkeet (75%)
 • energiainvestoinnit päätoimisille yrittäjille (30%)
Miksi hakemus menee myös ELY-keskukseen?

Leader-toimintaryhmämme on paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys, jonka hallitus käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa kehittämisstrategiamme mukaisesti. Leader-ryhmä ei ole viranomaistaho eikä voi tehdä viranomaispäätöksiä. ELY-keskuksen tehtävä on varmistaa, että hanke vastaa lainsäädäntöä sekä tehdä hankkeesta valituskelpoinen päätös. Leader-ryhmän henkilökunta on tukenasi hankkeen jokaisessa vaiheessa.

Milloin hankkeen saa aloittaa?

Hankkeen toimenpiteet voidaan aloittaa omalla riskillä, kun olet saanut Hyrrästä hankkeen vireilletuloilmoituksen. Aloittamiseksi katsotaan hankkeen toimenpiteiden aloittamisen lisäksi myös sitovien sopimusten tai tilausten tekeminen, joita ei voida peruuttaa. Päätös on lainvoimainen ELY-keskuksen käsittelyn jälkeen, joten rahoituksen saaminen varmistuu vasta ELY:n päätöksellä.

Mitä asioita ei tueta?
 • liikennealan investoinnit
 • autojen hankinta, ellei sille ole erityisen painavia perusteita
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
 • energiakäyttöön tarkoitettu turpeentuotanto
 • toimintamenot
 • eläinten hankinta, korvausinvestoinnit
 • yrityskaupat ja hankkeet, joissa on kyse olemassa olevan liiketoiminnan jatkamisesta, omistajanvaihdokset
 • kaupan alaan liittyvät toimenpiteet, elleivät liity maaseutuyrityksessä tuotettuihin tuotteisiin tai tärkeiden palveluiden saatavuuden tarjoamiseen maaseutualueella
 • maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
 • maanrakennusalan ja perustajaurakointiin liittyvät toimenpiteet
 • koneurakoinnin maansiirtokoneiden hankinta
 • yrityksen omien koneiden huolto- ja säilytystilat
 • perinteiset historiikit
 • harrastusyhdistysten pelkästään omassa käytössä olevien tilojen rakentaminen, remontointi ja investoinnit mm. metsästysseurojen nylkykatokset
 • poliittisten puolueiden ja uskonnollisten ryhmien toiminnalliset hankkeet

Rahoitukselle on olemassa myös muutamia kriteereitä toimialoja koskien:

 • Vuokramökkitoiminta edellyttää vähintään 3-4 mökkiä, joiden toteuttaminen on mahdollista sellaisella aikajänteellä, että yrityksen elinkelpoisuus voidaan todentaa. Myös muilla matkailijoita palvelevilla tuotteilla ja mökkien käyttöasteella on merkitystä. Pitkäaikaista vuokraustoimintaa ei rahoiteta.
 • Hevosiin liittyvää yritystoimintaa, kuten ratsastus- ja valmennustalleja voidaan rahoittaa silloin, kun on kyse ammattimaisesta toiminnasta = 10 hevospaikkaa, vuokrahevostalleilla 15 hevospaikkaa.
 • Sosiaali- ja terveysalan palveluita rahoitetaan vain jos kyseessä on normaalista lakisääteisestä toiminnasta poikkeavaa toimintaa ja asiakaskunta tulee laajemmalta kuin yhden kunnan alueelta. Toimitilojen rakentamista ei pääosin rahoiteta.
Miten liittyä mukaan jäseneksi?

Voit liittyä jäseneksi täyttämällä nettisivuillamme olevan jäsenlomakkeen tai ilmoittamalla kiinnostuksestaan suoraan henkilökunnalle.

Etkö löytänyt vastausta? Kysy oma kysymys.

*Pakollinen