Yrityksille

Yritystukea voidaan pääsääntöisesti myöntää maaseudulla sijaitseville yrityksille tai aloittaville yrittäjille. Kärki-Leaderin maaseutualuetta ovat Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien alueet sekä Imatran maaseutualue. Yritystuen avulla edesautamme mm. palveluiden pysymistä maaseutualueilla sekä synnytämme uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja alueellemme.

Leader-tukea voi saada esimerkiksi

  • tuotteiden, palveluiden ja tekniikoiden kehittämiseen
  • innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen
  • toimitilojen rakentamiseen, korjaamiseen ja laajentamiseen
  • liikkeenjohto- ja markkinointitaitojen kehittämiseen
  • investoinnin toteutettavuustutkimukseen
  • yrityksen perustamiseen tai jo toimiva yrittäjä toiminnan laajentamiseen uudelle sektorille.

Kaikilla tuettavilla yrityksillä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja sen on annettava riittävä toimeentulo vähintään yhdelle henkilölle.