Yrityksille

 Yritystukea voidaan pääsääntöisesti myöntää maaseudulla sijaitseville yrityksille tai aloittaville yrittäjille. Kärki-Leaderin toimialuetta ovat Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien sekä Imatran kaupungin alueet. Yritystuen avulla edesautamme mm. palveluiden pysymistä maaseutualueilla sekä synnytämme uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja alueellemme.

Leader-tukea voi saada esimerkiksi

  • tuotteiden, palveluiden ja tekniikoiden kehittämiseen
  • innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen
  • toimitilojen rakentamiseen, korjaamiseen, laajentamiseen ja muihin investointeihin
  • pientukea yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, esim. liikkeenjohto- ja markkinointitaitojen kehittämiseen

Kaikilla tuettavilla yrityksillä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja sen on annettava riittävä toimeentulo vähintään yhdelle henkilölle (poislukien osa-aikainen yrittäjyys ja yritystoiminnan kokeilut). Tuettava toiminta ei saa vääristää kilpailua.