Yrityksille

Tukimuodot

Yritysten pientuilla voidaan rahoittaa yritystoiminnan kokeiluja, käynnistämistä ja kehittämistä. Uusina tukimuotoina kaudella 2023-2027 on aloittavien (myös ilman y-tunnusta) ja osa-aikaisten yrittäjien tuet. Tällä ohjelmakaudella myös omistajanvaihdoksiin myönnetään suunnittelutukea harvaan asutulla- ja ydinmaaseudulla sijaitseville yrityksille. Näitä tukia myönnetään ensisijaisesti asiantuntijapalveluihin. Tuki ei ole toiminta-avustusta, eli sitä ei voi käyttää yrityksen normaaliin toimintaan. 

Edelliseltä kaudelta tuttuina tukimuotoina jatkavat yritysryhmähankkeet ja yritysten investointituet. Tukia haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Lue lisää eri tukimuodoista klikkaamalla pudotusvalikkoa. 

Yritystoimintaa suunnittelevalle

Yrittäjyyskokeilu (ilman y-tunnusta)

Tuen määrä on 2 500 € ja se myönnetään korkeintaan neljän kuukauden ajalle.

Voit selvittää esimerkiksi

 • onko minusta yrittäjäksi?
 • riittävätkö tietoni ja taitoni?
 • onko palveluilleni tai tuotteilleni kysyntää ja markkinoita?
 • toimiiko suunniteltu tapa myydä käytännössä?
 • onko suunniteltu tuotantotapa toimiva?

Voit saada tukea yrityskokeiluun liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintaan ja tarvittaessa lisäksi tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin (pienhankinnat ei sallittu). Tukikelpoisia kustannuksia ovat asiantuntijapalveluiden osalta mm. koulutuksen, valmennuksen, tiedon ja asiantuntijaosaamisen hankkiminen ostopalveluna. 

Tämä tuki ei sovi maatilan y-tunnuksella käynnistettävään kokeiluun. Tukea voidaan myöntää yli 16-vuotiaille.

Haettaessa liitteeksi tarvitaan suunnitelma siitä, mitä aiotaan tehdä ja mitä se maksaa, mutta liiketoimintasuunnitelmaa ei vielä tarvita

 _____________________________________________

Yritystoiminnan aloittamiseen tai sen kehittämiseen on hyvä saada ulkopuolista apua. Leader Kärki ry myöntää tukea asiantuntijapalveluiden hankintaan ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja sen hiomiseen.

Yritysten kehittämiseen on tarjolla kolme eri vaihtoehtoa. Suunnittelutuki on 1 000 € aloittavalle yrittäjälle, jolla ei vielä ole y-tunnusta. Valmistelutuki on 2 000 € ja kehittämistuki on 3 000 € jo perustetulle tai toimiville yrityksille. Kaikkia tukia voi saada vain kerran. Tukikelpoisia kustannuksia ovat asiantuntijapalveluiden osalta mm. koulutuksen, valmennuksen, tiedon ja asiantuntijaosaamisen hankkiminen ostopalveluna.

Suunnittelutuki 1 000 €

Tuen perusteet:

 • hakijalla ei ole vielä y-tunnusta
 • asiantuntijapalveluihin, esim. liiketoimintasuunnitelman tekemiseen
 • hakemukseen idea ja kenen kanssa liikeideaa pohditaan
 • 1–2 päivää asiantuntijapalveluita
 • voidaan myöntää kerran rahoituskauden aikana

Valmistelutuki 2 000 €

Tuen perusteet:

 • Y-tunnus hankittu, yritys on perustettu.
 • Asiantuntijapalveluihin esim. liiketoimintasuunnitelman viimeistely, investointien suunnittelu, laskelmien tekeminen, tukihakemuksen valmistelu.
 • 2–3 päivää asiantuntijapalveluita.
 • Voidaan myöntää kerran rahoituskauden aikana.

Hakemista varten tarvitaan suunnitelma, mitä aiotaan tehdä ja arvio siitä, paljonko suunnitelman toteuttaminen maksaa. Tukikelpoisia kustannuksia ovat asiantuntijapalveluiden osalta mm. koulutuksen, valmennuksen, tiedon ja asiantuntijaosaamisen hankkiminen ostopalveluna. Tukea ei voi käyttää yrittäjän tai työntekijän palkkoihin tai yleisenä toimintatukena. 

Kehittämistuet ovat vakioituja kertakorvaushankkeita.  Ne haetaan maksuun osoittamalla, että suunnitellut toimet on tehty.  Tämä voi tapahtua esimerkiksi raportein, valokuvin ja tuotoksena syntynein suunnitelmin. Mikäli hakija saa opintotukea, työttömyyskorvausta tai muita etuuksia, tulee hakijan itse selvittää tuen vaikutus etuuksiin.

Yrityksen perustajalle

 

Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen

Tuen määrä on 5 000 €. Tavoitteena on työllistyä pysyvästi osa-aikaisesti.

Tukea voit saada esimerkiksi

 • asiantuntijapalveluihin, tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin
 • pienhankintoihin (alle 1 200 €/kpl maksaviin hankintoihin)
 • vuokriin
 • kokeiluihin

Tukikelpoisia kustannuksia ovat asiantuntijapalveluiden osalta mm. koulutuksen, valmennuksen, tiedon ja asiantuntijaosaamisen hankkiminen ostopalveluna. Tukea ei voi käyttää yrittäjän tai työntekijän palkkoihin tai yleisenä toimintatukena. 

Kannattaa huomioida, että tukea haettaessa

 • tulee yrityksellä olla jo y-tunnus
 • tukea voi saada alkava yritys, jolla ei ole vielä ensimmäistä tilikautta takana
 • tuki on tarkoitettu ensimmäistä yritystään perustavalle, aikaisempi pienimuotoinen yrittäjyys ei ole tuen este
 • osa-aikaisen ja myöhemmin päätoimisen yrityksen käynnistystuki samalle hakijalle ei ole mahdollista

Osa-aikaisuus: 10–35 työtuntia viikossa tai sesonkiluoteista yritystoimintaa enintään kuusi kuukautta vuodessa. Tavoitteena on yli 10 000 euron liikevaihto vuodessa.

Esimerkkejä osa-aikaisesta yrittäjyydestä:

 • osavuotista yritystoimintaa
 • opiskelijan yritys
 • osa-aikaisesti palkkatyötä tekevä
 • kausiasukas (yrityksen kotipaikka maaseudulla)
 • viljelijäperheen jäsen (omana yrityksenä)

Hakemukseen tulee liittää liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma. Lisäksi hankesuunnitelma, jossa on kuvattu, mitä aiotaan tehdä ja paljonko se maksaa.

_______

Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen

Tuen määrä on 7 500 €. Tavoitteena on saada yritystoiminnasta päätoimeentulo, eli vähintään 15 000 euron liikevaihto vuodessa.

Tukea voi saada

 • asiantuntijapalveluihin, tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin
 • pienhankintoihin (alle 1 200 €/kpl maksaviin hankintoihin)
 • vuokriin
 • kokeiluihin

Tukikelpoisia kustannuksia ovat asiantuntijapalveluiden osalta mm. koulutuksen, valmennuksen, tiedon ja asiantuntijaosaamisen hankkiminen ostopalveluna. Tukea ei voi käyttää yrittäjän tai työntekijän palkkoihin tai yleisenä toimintatukena. 

Tukea haettaessa tulee huomioida

 • y-tunnus tulee olla olemassa tukea haettaessa
 • tukea voi saada alkava yritys, jolla ei ole vielä ensimmäistä tilikautta takana
 • tuki on tarkoitettu ensimmäistä yritystään perustavalle
 • aikaisempi pienimuotoinen yrittäjyys ei ole tuen este
 • starttiraha on mahdollinen samaan aikaan käynnistystuen kanssa. Huomioi kuitenkin, että starttirahahakemus tulee tehdä, ennen kuin yrityksellä on y-tunnus
 • sekä osa-aikaisen että päätoimisen yrityksen käynnistystuki samalle taholle ei ole mahdollinen

Hakemukseen tulee liittää liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma sekä hankesuunnitelma, jossa on kuvattu, mitä aiotaan tehdä ja paljonko se maksaa. Lue lisää https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/aloittavan-yrittajan-tuet/ 

_________________________________________________

 

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointien rahoittamisen edellytyksenä on merkittävä muutos, kuten liikevaihdon kasvu yrityksen toiminnassa. Investointitukea voi hakea sekä osa-aikainen että päätoiminen yrittäjä.

Investointitukea voidaan myöntää:

 • Toimitilojen rakentamiseen, remontointiin tai hankintaan.
 • Koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan.
 • Aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistoihin, patentteihin tai valmistusoikeuksiin sekä aineettomaan käyttöomaisuuteen.

Voit hakea investointitukea Leader-ryhmältä, kun hankkeesi kokonaiskustannukset ovat vähintään 5000 euroa ja enintään 100000 euroa. Investointituki on yrityksen sijainnista riippuen 30-40 %.

Yi 100 000 €:n investointeihin voit kysyä tukea ELY-keskuksesta.

Energiainvestoinnin osalta tuki on 30 % (vain ydin- ja harvaan asuttu maaseutu). Tukea maksetaan vain päätoimiselle yritykselle. Tukea voi hakea energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä.

Investointitukea voivat saada:

 • alkavat ja toimivat yritykset
 • maatilakytkentäiset ja maatalouden ensiasteen jalostajat
 • osa-aikaiset ja päätoimiset yrittäjät

Hakemista varten tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma sekä suunnitelma ja kustannusarvio investoinnista.

Tukien maksua haetaan Hyrrässä toteutuneita toimenpiteitä vastaan. Lue lisää https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/yrityksen-investointi–ja-kehittamistuet/ 

Kurkkaathan myös mitkä investoinnit eivät ole tukikelpoisia Leader-tuella https://karkileader.fi/karki-leader/ukk/ 

_____________________________

Omistajanvaihdoksen valmistelutuki

Yrityksen ostaminen voi olla varteenotettava vaihtoehto yritystoiminnan käynnistämiseen.  Ostamalla saa yritystoiminnan nopeammin käyntiin ja alkuvaiheeseen monet toimet on jo tehty. Ostaminen vaatii kuitenkin asiantuntemusta, jota on mahdollista hankkia omistajanvaihdoksen valmistelutuella. Edellytyksenä on, että asiakkaan suunnitelmana on ostaa yritys ydin- tai harvaan asutulta maaseudulta.

Tuen määrä on joko 2 500 € tai 5 000 €.

Tukea myönnetään luonnolliselle henkilölle, jolla ei ole vielä y-tunnusta tai mikroyritykselle.

Tukea myönnetään asiantuntijapalveluihin, kuten

 • ostettavan yrityksen arvon määrittämiseen
 • yrityskauppaneuvotteluihin osallistumiseen
 • rahoitussuunnitteluun jne.

Voidaan myöntää hakijalle enintään 5 000 €, eli tukea voi hakea kaksi kertaa 2 500 € tai kerralla 5 000 €.

Ostettavan yrityksen sijainti tulee haettaessa olla tiedossa ja sen tulee sijaita harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla.

Hakemista varten tarvitaan hankesuunnitelma eli mitä toimia aiotaan tehdä ja paljonko ne maksavat.

Tuki omistajanvaihdokseen on vakioitu kertakorvaus.  Se haetaan maksuun osoittamalla, että suunnitellut toimet on tehty.  Tämä voi tapahtua esimerkiksi raportein ja tuotoksena syntynein suunnitelmin.

Toimivalle yritykselle

Yritystoiminnan aloittamiseen tai sen kehittämiseen on hyvä saada ulkopuolista apua. Leader Kärki ry myöntää tukea asiantuntijapalveluiden hankintaan ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja sen hiomiseen.

Yritysten kehittämiseen on tarjolla kolme eri vaihtoehtoa. Suunnittelutuki on 1 000 € aloittavalle yrittäjälle, jolla ei vielä ole y-tunnusta. Valmistelutuki on 2 000 € ja kehittämistuki on 3 000 € jo perustetulle tai toimiville yrityksille. Kaikkia tukia voi saada vain kerran. Tukikelpoisia kustannuksia ovat asiantuntijapalveluiden osalta mm. koulutuksen, valmennuksen, tiedon ja asiantuntijaosaamisen hankkiminen ostopalveluna.

Valmistelutuki 2 000 €

Tuen perusteet:

 • Y-tunnus hankittu, yritys on perustettu.
 • Asiantuntijapalveluihin esim. liiketoimintasuunnitelman viimeistely, investointien suunnittelu, laskelmien tekeminen, tukihakemuksen valmistelu.
 • 2–3 päivää asiantuntijapalveluita.
 • Voidaan myöntää kerran rahoituskauden aikana.

Kehittämistuki 3 000 €

Tuen perusteet:

 • toimiva yritys (vähintään yksi tilikausi)
 • asiantuntijapalveluihin esim. laatujärjestelmien tai talouden kehittäminen, digitalisaation edistäminen, tuotekehitys tai tuotannon kehittäminen
 • matkoihin, vuokriin, aineisiin tai tarvikkeisiin jotka liittyvät kehittämistoimeen
 • 3-4 päivää asiantuntijapalveluita
 • voidaan myöntää kolme kertaa rahoituskauden aikana samalle hakijalle

Hakemista varten tarvitaan suunnitelma, mitä aiotaan tehdä ja arvio siitä, paljonko suunnitelman toteuttaminen maksaa. Tukikelpoisia kustannuksia ovat asiantuntijapalveluiden osalta mm. koulutuksen, valmennuksen, tiedon ja asiantuntijaosaamisen hankkiminen ostopalveluna. Tukea ei voi käyttää yrittäjän tai työntekijän palkkoihin tai yleisenä toimintatukena. 

Kehittämistuet ovat vakioituja kertakorvaushankkeita.  Ne haetaan maksuun osoittamalla, että suunnitellut toimet on tehty.  Tämä voi tapahtua esimerkiksi raportein, valokuvin ja tuotoksena syntynein suunnitelmin.

____________________________

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointien rahoittamisen edellytyksenä on merkittävä muutos, kuten liikevaihdon kasvu yrityksen toiminnassa. Investointitukea voi hakea sekä osa-aikainen että päätoiminen yrittäjä.

Investointitukea voidaan myöntää:

 • Toimitilojen rakentamiseen, remontointiin tai hankintaan.
 • Koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan.
 • Aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistoihin, patentteihin tai valmistusoikeuksiin sekä aineettomaan käyttöomaisuuteen.

Voit hakea investointitukea Leader-ryhmältä, kun hankkeesi kokonaiskustannukset ovat vähintään 5000 euroa ja enintään 100000 euroa. Investointituki on yrityksen sijainnista riippuen 30-40 %.

Yi 100 000 €:n investointeihin voit kysyä tukea ELY-keskuksesta.

Energiainvestoinnin osalta tuki on 30 % (vain ydin- ja harvaan asuttu maaseutu). Tukea maksetaan vain päätoimiselle yritykselle. Tukea voi hakea energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä.

Investointitukea voivat saada:

 • alkavat ja toimivat yritykset
 • maatilakytkentäiset ja maatalouden ensiasteen jalostajat
 • osa-aikaiset ja päätoimiset yrittäjät

Hakemista varten tarvitaan liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma sekä suunnitelma ja kustannusarvio investoinnista.

Tukien maksua haetaan Hyrrässä toteutuneita toimenpiteitä vastaan. Lue lisää https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-yrittajyys/maaseudun-yritystuet/yrityksen-investointi–ja-kehittamistuet/ 

Kurkkaathan myös mitkä investoinnit eivät ole tukikelpoisia Leader-tuella https://karkileader.fi/karki-leader/ukk/ 

________________________

Yritysryhmähanke

Yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella. Yhteistyöhankkeessa 3–10 yrityksen ryhmä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yritysryhmähanke on yhdistelmä hanketukea ja yritystukea. Tuen hakijaksi eli hankkeen hallinnoijaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Yritysryhmähankkeella voidaan kehittää mm. seuraavia toimia.

 • kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä
 • kehittää elintarvikkeiden lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita
 • kehittää hajautettua energiantuotantoa, resurssitehokkuutta sekä uusia menetelmiä ja teknologioita ilmastonmuutoksen lieventämiseksi
 • kehittää elintarvikkeissa, energiantuotannossa ja teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tarjontaa, toimitusketjuja ja logistiikkaa
 • edistää maatiloilla tuotettavien, hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalvelujen kehittämistä, tuotteistamista ja markkinointia
 • rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä
 • matkailua harjoittavien mikroyritysten matkailupalveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä

Yritysryhmän kehittämishankkeen tuki on 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ja se maksetaan hankkeen hallinnoijalle.

Kustannukset yritysryhmän kehittämishankkeessa jakautuvat siten, että yritykset maksavat 25 % kokonaiskustannuksista yksityisenä rahoitusosuutena hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen hallinnoija sopii jokaisen yrityksen kanssa, että miten yksittäistä yritystä hankkeessa kehitetään ja tästä laaditaan yrityskohtainen suunnitelma sekä kustannusarvio. Yhden yrityksen osuus kustannuksista muodostuu yhteisen osion yritykselle jyvitetystä osuudesta ja yrityskohtaisten kehittämispalveluiden kustannuksista. Lue lisää https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maaseudun-palvelut-ja-elinkeinojen-kehittaminen/kehittaminen-ja-yhteistyo/yritysryhmat/ 

Maatilalle

Maatalouden kokeilutuki

 Maatalouden kokeilutukea voi käyttää esimerkiksi

 • uusien tuotantomenetelmien kokeiluun
 • uusien tuotteiden kokeiluun
 • uusien markkinointikanavien testaamiseen.

Maatalouden kokeilutukea voi saada 2 500, 5 000 tai 7 500 euroa. Tukea voi hakea enintään 3 kertaa vuodessa, maksimissaan 7500 euroa ohjelmakaudessa. Tuki on vakioitu kertakorvaus. Se haetaan maksuun osoittamalla, että suunnitellut toimet on tehty.  Tämä voi tapahtua esimerkiksi raportein, valokuvin ja tuotoksena syntynein suunnitelmin.

Voit saada maatalouden kokeilutukea vain toimiin, joihin maatalouden tukia ei myönnetä.

Tukea voi käyttää asiantuntijapalveluihin, vuokriin (maa-ala, koneet..) ja aineisiin & tarvikkeisiin. Kokeilun päämääränä on tuottaa kehitettävään ideaan (esim. tuotantotapa, tuote, toimintamalli) merkittävää uutta tietoa. Kokeilulla on hyvä suunnitelma ja rajattu kesto – ja se voi myös epäonnistua: sekin on kokeilun tulos. Kokeilusuunnitelma tulee tehdä ennakkoon hyvin.

Voit saada tukea, jos:

 • olet vähintään 18-vuotias ja toimit yrittäjänä joko yksityisenä elinkeinonharjoittajana, maatilalla, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä tai osuuskunnassa. Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.
 • sinulla on y-tunnus
 • yrityksesi sijaitsee maaseudulla