Yhdistyksille ja muille yhteisöille

Tukimuodot

Yleishyödyllinen investointi

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

 • koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan
 • rakennuksen hankintaan, rakentamiseen tai korjaamiseen

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 50 % kokonaiskustannuksista. Osa omarahoitusosuudesta voidaan korvata talkootyöllä.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi:

 • selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
 • paikallisten palveluiden kehittämiseen
 • kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen

Kehittämishankkeessa hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla:

 • palkat ja palkkiot
 • matkakustannukset
 • ostopalvelut
 • vuokrat
 • muut kulut (esim. pienhankinnat)
 • talkootyö (ei koulutus- tai tiedonvälityshankkeissa)

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 80 % kokonaiskustannuksista. Osa omarahoitusosuudesta voidaan korvata talkootyöllä.

Yleishyödyllisissä hankkeissa tuesta saatava hyöty ei saa rajoittua alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan ryhmään eikä tukea myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.