Yrityksille

Tuen hakeminen

Leader tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Haku on jatkuva. Ajantasaisimman tiedon myönnettävien tukirahojen tilanteesta sekä tiedon hankkeen tukikelpoisuudesta saat aina olemalla ensin yhteydessä Leader-toimistoon.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset:

 • Liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat yli 20 000€ hankkeissa
 • Toimenpidesuunnitelma (kuvaus liiketoiminnan kehittämisestä, suunnitellut toimenpiteet haettaessa)
 • Hankkeen toimenpiteiden eritelty kustannusarvio
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (tuloslaskelma ja tase viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä tiedot yrityksen veloista)
 • Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä tarvittavat viranomaisluvat
 • Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat (kolme vertailuhintaa koskee yli 3000 euron hankintoja)

Ole yhteydessä niin autamme sinua hakemuksen tekemisessä!

HUOM!

Muista tarkastaa kaupunki-maaseutuluokitus, joka vaikuttaa myönnettävään tukiprosenttiin mm. yritysten investointi- ja omistajanvaihdoshankkeissa! Kaupunki-maaseutuluokitus (ymparisto.fi)

Lisäohjeita hakemiseen:

Ohjeet tuen hakijalle

1.

Hankkeen suunnittelu

Ota ensin yhteyttä hankeideastasi Leaderiin. Laadi sitten hankehakemus Hyrrässä. Huomaathan, että kaikki asiointi hoidetaan sähköisesti. Saat tarvittaessa apua hankehakemuksen tekemisessä Leader-neuvojalta.

2.

Käsittely Leader-ryhmässä (n. 2,5-6 vk)

Leader-ryhmä käsittelee hakemuksen ja ilmoittaa sinulle prosessin etenemisestä. Hanke tulee vireille ja sen voi käynnistää (omalla riskillä). Varaudu tarvittaessa täydentämään hakemustasi.

3.

Päätöskäsittely ELY-keskuksessa (n. 1-3 kk)

Leader-ryhmä siirtää hakemuksen ELY-keskuksen käsittelyyn. ELY-keskus käsittelee hakemuksen ja tekee rahoituspäätöksen.

Tuen saamisen ehdot

Kaikki yritysmuodot ovat tukikelpoisia. Hakijan täytyy olla vähintään 18-vuotias (paitsi yrittäjyyskokeilu, jota voi hakea vähintään 16-vuotiaat). Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille.

Tuettavan yrityksen täytyy täyttää seuraavat ehdot:

 • yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon
 • yrittäjä omaa riittävän ammattitaidon
 • tuki ei saa vääristää kilpailua

Tukea ei voi hakea:

 • sosiaali- ja terveysalan toimintaa rahoitetaan vain, jos kyseessä on normaalista lakisääteisestä toiminnasta poikkeava toiminta, ja asiakaskunta tulee yksittäistä kuntaa laajemmalta alueelta. Jos tavoitteena on ainoastaan ulkoistaa kunnan palvelutuotantoa, ei rahoitusta kuitenkaan myönnetä.
 • toimitilojen rakentamista ei pääsääntöisesti rahoiteta.
 • leasingrahoituksella hankittu omaisuus
 • liikennealan investoinnit
 • autojen hankinta, ellei ole erityisen painavia perusteita
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
 • traktorin hankinta
 • koneurakoinnin maansiirtokoneiden hankinta
 • energiakäyttöön tarkoitetun turpeentuotanto
 • toimintamenot, eläinten hankinta, korvausinvestoinnit
 • yrityskaupat ja hankkeet, joissa on kyse olemassa olevan liiketoiminnan jatkamisesta, omistajanvaihdokset
 • kaupan alaan liittyvät toimenpiteet, elleivät liity maaseutuyrityksissä tuotettuihin tuotteisiin tai tärkeiden palveluiden saatavuuden turvaamiseen maaseutualueella
 • liittymämaksut (mm. sähkö ja vesi)
 • tavanomainen maataloustöiden urakointi
 • maanrakennusalan ja perustajaurakointiin liittyvät toimenpiteet
 • yrityksen omien koneiden huolto- ja säilytystilat
 • perinteiset historiikit
 • harrastusyhdistysten pelkästään omassa käytössä olevien tilojen rakentaminen, remontointi ja investoinnit mm. metsästysseurojen nylkykatokset
 • poliittisten puolueiden ja uskonnollisten ryhmien toiminnalliset hankkeet