Yrityksille

Tuen hakeminen

Leader tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Haku on jatkuva. Ajantasaisimman tiedon myönnettävien tukirahojen tilanteesta sekä tiedon hankkeen tukikelpoisuudesta saat aina olemalla ensin yhteydessä Leader-toimistoon.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset:

 • Liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat
 • Toimenpidesuunnitelma (kuvaus liiketoiminnan kehittämisestä, suunnitellut toimenpiteet haettaessa perustamistukea)
 • Hankkeen toimenpiteiden eritelty kustannusarvio
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (tuloslaskelma ja tase viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä tiedot yrityksen veloista)
 • Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä tarvittavat viranomaisluvat
 • Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat (3 vertailuhintaa koskee yli 2500 euron hankintoja)

Ole yhteydessä niin autamme sinua hakemuksen tekemisessä!

Lisäohjeita hakemiseen:

Ohjeet tuen hakijalle

1.

Hankkeen suunnittelu

Ota ensin yhteyttä hankeideastasi Leaderiin. Laadi sitten hankehakemus ja toimita se Leaderin käsittelyyn. Saat tarvittaessa apua hankehakemuksen tekemisessä hankeneuvojalta.

2.

Käsittely Leader-ryhmässä (n. 2,5-6 vk)

Leader-ryhmä käsittelee hakemuksen ja ilmoittaa sinulle prosessin etenemisestä. Hanke tulee vireille ja sen voi käynnistää (omalla riskillä). Varaudu tarvittaessa täydentämään hakemustasi.

3.

Päätöskäsittely ELY-keskuksessa (n. 1-3 kk)

Leader-ryhmä siirtää hakemuksen ELY-keskuksen käsittelyyn. ELY-keskus käsittelee hakemuksen ja tekee rahoituspäätöksen.

Tuen saamisen ehdot

Kaikki yritysmuodot ovat tukikelpoisia. Hakijan täytyy olla vähintään 18-vuotias. Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille.

Tuettavan yrityksen täytyy täyttää seuraavat ehdot:

 • Yritys sijaitsee maaseutualueella
 • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon
 • Yrittäjä omaa riittävän ammattitaidon
 • Tuki ei saa vääristää kilpailua

Tukea ei voi hakea:

 • Sosiaali- ja terveysalan toimintaa rahoitetaan vain, jos kyseessä on normaalista lakisääteisestä toiminnasta poikkeava toiminta, ja asiakaskunta tulee yksittäistä kuntaa laajemmalta alueelta. Jos tavoitteena on ainoastaan ulkoistaa kunnan palvelutuotantoa, ei rahoitusta kuitenkaan myönnetä.
 • Toimitilojen rakentamista ei pääsääntöisesti rahoiteta.
 • leasingrahoituksella hankittu omaisuus
 • liikennealan investoinnit
 • autojen hankinta, ellei ole erityisen painavia perusteita
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
 • traktorin hankinta
 • koneurakoinnin maansiirtokoneiden hankinta
 • energiakäyttöön tarkoitetun turpeentuotanto
 • toimintamenot, eläinten hankinta, korvausinvestoinnit
 • yrityskaupat ja hankkeet, joissa on kyse olemassa olevan liiketoiminnan jatkamisesta, omistajanvaihdokset
 • kaupan alaan liittyvät toimenpiteet, elleivät liity maaseutuyrityksissä tuotettuihin tuotteisiin tai tärkeiden palveluiden saatavuuden turvaamiseen maaseutualueella
 • liittymämaksut (mm. sähkö ja vesi)
 • tavanomainen maataloustöiden urakointi
 • maanrakennusalan ja perustajaurakointiin liittyvät toimenpiteet
 • yrityksen omien koneiden huolto- ja säilytystilat.