Strategia

ETELÄ-KARJALAN KÄRKI-LEADER RY:N TEHTÄVÄ

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n tehtävä on toimia paikallisena, riippumattomana mahdollistajana, joka auttaa toimijoita sekä neuvonnalla että rahoittaen paikallisia hankkeita. Yhdistys tukee alueen yleishyödyllisten yhteisöjen ja yritysten kehittämishankkeita. Lisäksi yhdistys toteuttaa omia hankkeita, joilla lisätään alueen toimijoiden hankeosaamista, verkostoitumista, ympäristötietoisuutta ja viestintää.

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry on toiminut Etelä-Karjalan maakunnan pohjoisten kuntien kehittämisyhdistyksenä vuodesta 1996. Sen toiminta-alue kattaa Imatran seutukunnan kunnat; Imatran kaupunki, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat, joita yhdistää sijainti EU:n itäisellä ulkorajalla.
Kaikki toimialueen kunnat ovat yhdistyksen jäseniä.

STRATEGIAN TAVOITE

Strategian tavoitteena on alueen kestävä kasvu ja hyvinvointi tukemalla toiminta-alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten paikallislähtöisiä ja vastuullisia kehittämistoimia, jotka edistävät alueen monipuolista elinkeinotoimintaa ja parantavat työllisyyttä sekä asukkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA TOIMET
Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisen painopisteinä ovat

  1. Yritysten elinvoiman lisääminen
  2. Asukkaiden turvalliset yhteisöt
  3. Kestävä kehitys ja älykkäät ratkaisut
  4. Nuorten hyvinvointi
  5. Ympäristö- ja ilmastotoimet