Toiminta­suunnitelma

Kehittämisen paino­piste­alueet

 • Ihmiset ja asuminen: Ympäristö on viihtyisä ja virikkeellinen
 • Ympäristö: Alueelle saadaan energiaomavarainen kylä
 • Yhteisöt: Järjestörakenne uudistuu ja lähidemokratia vahvistuu
 • Yritykset: Alueelle syntyy uusia yritysverkostoja
 • Paikalliskehittäminen: Paikallislähtöinen kehittämistoiminta vahvistuu

Kehittämis­työn kolme keskeisintä tavoitetta

 • Yhteistyön lisääntyminen: 75 % kaikista hallituksen käsittelemistä hankkeista on sellaisia, joissa tehdään yhteistyötä vähintään yhden uuden yhteistyökumppanin kanssa.
 • Yrityshankkeet: alueelle syntyy uutta yritystoimintaa ja olemassa olevat yritykset kehittävät toimintaansa.
 • Leader-tuen alueellinen kattavuus: Hankkeille myönnetyt tukieurot kohdentuvat yhdistyksen toimialueelle kattavasti.

Toimintavuonna 2022 toiminnan painopisteenä on uuden CAP27-ohjelmakauden strategiatyö. Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin alueelle valmistellaan kehittämisohjelma vuosille 2023-2027, joka valmistellaan paikallislähtöisesti ja uusin osallistamisen menetelmin. Alueen asukkaat, yritykset ja yhdistykset kutsutaan mukaan mm. uudenlaisiin Leader-kupliin, perinteisten työpajojen rinnalla. Nuorten aktivointia jatketaan ja otetaan alkuvuodesta käyttöön nuorten oma ”kipinäraha”. Alueen kouluissa jatketaan infotilaisuuksia niin yhdistystoiminnannasta kuin nuorten omista hankkeista. Yhdistyksen koulutus- ja neuvontaroolia vahvistetaan ja huolehditaan rahoitettavien hankkeiden toteutuksesta suunnitelmien mukaisesti. Hallituksen jäsenten koulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Lisäksi päivitetään yhdistyksen säännöt ajanmukaisiksi. Yhdistyksen omina hankkeina jatkuvat vuonna 2022 Kyläenergiaa!-hanke, Nuorilla On Asiaa-hanke sekä tulevan ohjelmakauden Valmisteluhanke2022. Lisäksi yhteishankkeina jatkuvat yrittäjille suunnattu, kansainvälisiin verkostoihin keskittyvä SEIC-hanke ja Leader Sepran isännöimä Vihreät Kehykset-hanke.

Leader-toimisto

 • Hanketyön koordinaattori keskittyy hanketoimijoiden aktivointiin, hankkeistamiseen ja hankeneuvontaan. Lisäksi hän vastaa Teemahankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä SEIC2-hanke.
 • Kehittämistyön koordinaattori toteuttaa Kyläenergiaa-, Leaderkehys-hankkeita sekä vastaa yhdistyksen nuorisotoiminnasta ja sen kehittämisestä.
 • Toiminnanjohtaja vastaa toimiston operatiivisesta johtamisesta sekä uuden kehittämisstrategian valmistelusta yhdessä muun henkilöstön ja Valmisteluhanke2022-tiimin kanssa.

Kumppanuudet

Vuoden 2022 aikana tehdään aktiivista yhteistyötä mm. Leader Länsi-Saimaa ry:n ja Kehittämisyhdistys Sepra ry:n kanssa niin aktivointi-, hallinto- kuin hanketyöhön liittyen ja haetaan yhteisiä toimintatapoja Kaakkois-Suomen alueen parhaaksi. Toiminnanjohtaja osallistuu Itä-Suomen kalatalousryhmän toimintaan mm. Kalajaoston jäsenenä. Edunteko ja vaikuttaminen Toiminnanjohtaja edustaa Suomen Kylät ry:n Leader-jaostossa Kaakkois-Suomen Leader-ryhmiä. Viestintä Vuonna 2022 jatketaan hyvin edennyttä vahvaa viestintää niin sosiaalisessa kuin perinteisessä mediassa. Viestintä on koko Leader-tiimin yhteinen asia luottamushenkilöistä henkilöstöön. Tavoitteena on lisätä Leader-toiminnan tunnettavuutta ja aktivoida uusia hanketoimijoita. Jäsenasiat Jäsenhankinta on jatkuvaa. Vuoden 2022 aikana järjestetään ohjelmallinen jäsenilta. Talous EU:n seuraava rahoituskausi alkaa arvioiden mukaan 1.1.2023. Koska siirtymäkaudesta tulee tavanomaista pitempi, Euroopan komissio on antanut asetusehdotuksen, jonka perusteella nykyiset Leader-ryhmät jatkavat nykyisillä toiminta-alueillaan toteuttaen nykyistä strategiaansa voimassaolevilla maaseutuohjelman toimenpiteillä ja säännöillä, mutta uusilla siirtymäkauden rahoilla.

Toiminta-ajatuksena on aktivoida paikallisia ihmisiä ja tarjota resursseja elinvoimaisemman maaseudun luomiseksi. Noudatamme toiminnassamme Leader-periaatteita. Alueen asukkaista koostuva luottamushenkilöorganisaatio on laaja, käsittäen noin 60 henkilöä, kehittämisideat ovat paikallislähtöisiä ja käytännön toimijat alueen asukkaita. Toimintatapa kannustaa kokeiluihin ja totutut rajat ylittävään yhteistyöhön niin paikallisesti kuin alueiden välisesti ja kansainvälisestikin ja täydentää muuta alueella tehtävää kehittämistyötä.