Hankkeen tavoitteina on lisätä Imatran seutukunnan nuorten tietoisuutta eri vaikuttamismahdollisuuksista omalla alueellaan, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa osallistetaan nuorten lisäksi alueen muita toimijoita mm. kuntien nuorisotoimia, yhdistyksiä, järjestöjä ja muita sidosryhmiä, jotka haluavat osallistua nuorten vaikuttamistoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa hyödynnetään Nuorten Suomi ry:n kehittämää Vaikuta!-teemapäivää, joka on pelillisiä menetelmiä hyödyntävä tapahtumakonsepti, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamiseen. Teemapäivän tarkoituksena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallistumista.

Nuorille tiedotetaan hankkeessa EU:n tarjoamista kansainvälisistä vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista. Näitä on mm. Erasmus+ ohjelma, jonka painopisteinä on digitaalisuus, kestävä kehitys, osallisuus, hyvinvointi, uudistuva työelämä, kansainvälisyys ja aktiivinen kansalaisuus. Hankkeessa tutustutaan Erasmus+ ohjelman aktiivisen kansalaisuuden edistämistoimenpiteisiin ja vieraillaan nuorisovaihdoin EU-maissa tutustuen vaikuttamistoimintaan kansainvälisesti. Hankkeessa kehitetään Nuoriso-Leader toimintaa alueellisesti Imatran seutukunnalla, maakunnallisesti Etelä-Karjalassa sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti osallistumalla erilaisiin Nuoriso-Leader verkoston tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Hankkeessa halutaan herätellä nuoria ajattelemaan miten vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Hankkeessa nuorille järjestetään luontoretkiä.

Hankkeen toteutusaika 1.10.2023-30.12.2025

Hankkeen julkinen rahoitus 99 763,90€

Hankkeen vetäjä Riina Nokelainen, riina.nokelainen@karkileader.fi / 044 086 3506

Seuraa hanketta instagramissa @karkinuoret

Hankkeessa toteutettua

Tutustumismatkan järjestäminen Oulujärvi Leaderin nuorisojaoston ja Leader Kärki ry:n nuorisoryhmän kanssa 27.-29.10.2023

Ehkäisevän päihdetyön tapahtumat Imatralla yhdessä EKHVAN ehkäisevän päihdetyön ja Imatran nuorisotoimen kanssa marraskuussa 2023

Valtakunnalliset Nuoriso-Leader -päivät nuorisokeskus Piispalassa 24.-26.11.2023

Ennakkovierailu Espanjassa yhdessä Parikkalan kunnan nuorisotoimen kanssa 6.-10.5.2024

Tutustumismatkan järjestäminen Leader Sepran nuorisojaoston ja Leader Kärki ry:n nuorisoryhmän kanssa Hiitolanjoella 25.5.2024

Nuorisovaihdot

Erasmus+ -nuorisovaihto yhdessä Puolan Ziemia Gotykun ja Leader Kuudestaan ry:n kanssa Ähtärissä ja Parikkalassa 27.2.2024 – 4.3.2024

Erasmus+ -nuorisovaihto yhdessä Latvialaisen hankekumppanin ja Leader Kuudestaan ry:n kanssa Latviassa 15.-21.5.2024

Tulevat tapahtumat 2024

Erasmus+ nuorisovaihto Espanjan Proyecto Kieun ja Parikkalan kunnan nuorisotoimen kanssa Espanjassa 10.-16.7.2024 ja Parikkalassa 30.8.-5.9.2024

Yhteinen syysretki yhteistyössä seutukunnan nuorisotoimien kanssa lokakuussa 2024

Valtakunnalliset Nuoriso-Leader -päivät 15.-17.11.2024 Anjalassa