Tervetuloa tulevaisuusiltoihin Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdella ja Imatralla

Lämpimästi tervetuloa Kärki-Leaderin järjestämiin tulevaisuusiltoihin. Illat järjestetään osana uuden rahoitus-strategian valmistelua. Leader-ryhmien strategia ohjaa rahoituksen painopisteitä vuosina 2023-2027. Osallistumalla tulevaisuusiltoihin voit siis vaikuttaa konkreettisesti siihen, miten maaseutua tullaan elävöittämään tulevina vuosina! 

Tulevaisuus-iltojen aikataulut:

3.3. klo 18 TULEVAISUUS-ILTA Imatra, Neitsytniemen Kartano

8.3. klo 18 TULEVAISUUS-ILTA Ruokolahti, Maatilamatkailu- ja pitopalvelu Hertta

17.3. klo 18 TULEVAISUUS-ILTA Parikkala, Ravintola Kägöne

24.3. YMPÄRISTÖ-ILTA , paneeli, Imatra Kaupungintalon Talvipuutarha, mukana mm. Suomen Luonto-Liiton tj. Riku Eskelinen

31.3. klo 18 TULEVAISUUS-ILTA, Rautjärvi, B&B Hiitolanjoki

TULEVAISUUSKESKUSTELUN AIKA ON NYT  

Tulevaisuustutkija Tuomas Kuhmonen uskoo, että omavarainen, vahvoihin paikallisyhteisöihin perustuva ja elinvoimainen maaseutu on mahdollinen. Siitäkin huolimatta, että alhainen syntyvyys, ikääntyvä väestö ja kuntien taantuvat mittarit synkistävät tulevaisuusnäkymää. Uskommeko me itse maaseudun valoisaan tulevaisuuteen?

Maaseudun menestystarinoita on jo ja yhä useampi nuori haaveilee elämästä maaseudulla. Tähän haasteeseen meidän on yhdessä vastattava.

Kokoonnumme Imatralla, Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella  maaliskuussa Tulevaisuus-iltoihin, joiden pohjalta kootaan Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin alueen kehittämisstrategia vuosille 2023-2027. Tämä asukkaiden ja toimijoiden valmistelema strategia toimii ohjenuorana tulevien vuosien hankerahoituksen myöntämiselle kotiseudullamme. Mitä haluamme kehittää ja parantaa? Millaisia rahoitustarpeita on lähivuosina? Millaisiin hankkeisiin rahaa kohdistetaan? Kuinka nuoret, ympäristö, yritykset ja asukkaiden paras näkyvät tulevissa hankkeissa? Vaikuttamisen paikka on nyt!

Suomessa on 55 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien ja yhdistysten hankkeisiin.  Etelä-Karjalassa toimii niistä kaksi: Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry Imatran seutukunnalla maakunnan pohjoispäässä ja Leader Länsi-Saimaa ry Lappeenrannan ympäristössä.

Leader-toiminta kehittää alueemme elinvoimaisuutta todellisten tarpeiden pohjalta. Toiminta herättelee asukkaita näkemään kotiseutumme mahdollisuudet ja innostaa hyödyntämään niitä. Voidaan siis puhua todellisesta alhaalta-ylös-työkalusta, jonka aikaansaamien hankkeiden vipuvoima on suuri.

Vuosien mittaan hankkeissa on tehty yhteiseksi hyväksi talkootyötä miljoonia tunteja, ja tuhannet yritykset ja yhdistykset ovat kehittäneet Leader-rahoituksella toimintaansa.

Leader-tuilla on muun muassa kunnostettu kylätaloja, hankittu harrastusvälineitä lapsille ja nuorille, rakennettu liikuntapaikkoja, parannettu ympäristöä, tuettu ikäihmisten palveluita, autettu yrityksiä investoimaan ja siten luomaan uusia työpaikkoja sekä luotu infraa esimerkiksi matkailua varten. Tuet kohdistetaan siis suoraan ruohonjuuritasolle. Paikallisia kehittämistarpeita ja hankkeiden tarkoituksenmukaisuutta harkitsee paikallisista ihmisistä koottu Leader-toimintaryhmän hallitus. Tässä Leader eroaa merkittävästi muiden tukien jakotavasta. Juuri paikalliset ihmiset tietävät parhaiten, kuinka omaa aluetta tulee kehittää.

Leader-ryhmät  toimivat aktivaattoreina, innostajina, tiedottajina ja kouluttajina sekä neuvovat hankkeiden toteuttajia ilmaiseksi.  Ryhmillä on myös omia hankkeita ja ne toimivat merkittävinä aluekehittäjinä ruohonjuuritasolla. Mm. Etelä-Karjalan Kärki-Leaderillä on parhaillaan menossa ”Kyläenergiaa”-tiedonvälityshanke sekä ”Nuorilla on Asiaa”-hanke.

Suomessa on toteutettu Leader-toimintamallia menestyksekkäästi jo yli 25 vuoden ajan. Toimintamalli on Euroopan laajuinen ja osa rahoituksesta tuleekin EU-rahoituksena. Suurin ja merkittävin panostus tulee kuitenkin hanketoimijoilta itseltään. Esimerkiksi vuosina 2014-2020 Suomen Leader-ryhmien rahoitus maaseudun kehittämiseen oli yhteensä 439,9 miljoonaa euroa, josta hanketoteuttajien omarahoituksen osuus oli peräti 201,8 miljoonaa euroa, EU-rahoitus 103,3 miljoonaa, valtion osuus 92,2 miljoonaa ja kuntien osuus 42,6 miljoonaa euroa.

Menneet pari vuotta ovat osoittaneet, että yllättäviäkin asioita tapahtuu ja elävä maaseutumme voi osoittaa arvokkuutensa vaikkapa paikkana etätyön tekemiselle ja terveysturvalliselle vapaa-ajalle.

Tea Usvasuo

aluekehittäjä

044 491 5550

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry.