Rahoituspotissa 0,8 miljoonaa euroa

Leader-rahoitus jatkuu vuosina 2021 – 2022 keskeytyksettä

Maailmalla tapahtuu tällä hetkellä suuria muutoksia, mitkä heijastuvat väistämättä myös meidän pieniin maaseutukuntiin. Uusia ratkaisuja ja toimintamalleja etsitään ja kehitetään monella tasolla ja siitäkin näkökulmasta on tärkeää, että kehittämistoimien rahoitus on jatkuvaa. Rahoituskehystä siirtymäkaudella on tarjolla n. 0,8 miljoonaa euroa.

Siirtymäkauden rahoituksen painopisteitä ovat hankkeet, joilla edistetään:

  • kattavan valokuituverkon saamista alueelle
  • nuorten osallisuutta ja aktiivisuutta
  • alueen yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä uusien yritysten syntymistä
  • harrastustoimintaa ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia myös matkailun näkökulmasta; erityisenä painopistealueena kulttuuritoiminta

Valmistaudumme uuteen ohjelmakauteen

Päättyneellä ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitimme ennakoitua enemmän yrityshankkeita; erityisesti yritysinvestointeja sekä erilaisia yritysryhmän kehittämishankkeita. Yleishyödyllisiä hankkeita hyödynsivät erityisesti urheiluseurat, jotka olivat aktiivisia kehittämään toimintaansa. Tällä hetkellä elämme siirtymäkautta ja uusi ohjelmakausi starttaa näillä näkymin vuoden 2023 alusta.

Valmistaudumme uuteen kauteen laatimalla uuden kehittämisstrategian yhteistyössä alueen kuntien, yritysten, yhdistysten, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Jos sinulla on sananen sanottavana alueemme tulevaisuudesta tai siitä, millaisiin hankkeisiin rahoitusta tulisi kohdentaa, otamme mielellämme vastaan ajatuksia ja ideoita! Ole siis rohkeasti yhteydessä henkilökuntaamme tai luottamushenkilöihimme asian tiimoilta! Yhteystietomme löydät täältä.