Kärki-Leaderin kehittämisen painopisteet 2023-2027

Kärki-Leaderin kehittämisstrategia löytyy nyt tiivistetystä ja helppolukuisesta muodosta! Tutustu tämän kauden strategiaamme ja tutustu millaisia kehittämiskohteita rahoitamme kaudella 2023-2027. Kehittämisstrategiamme ohjaa sitä, millaisia hankkeita voidaan rahoittaa.

Kehittämisen viisi tärkeintä painopistettä ovat

  1. Yritysten elinvoiman lisääminen
  2. Asukkaiden turvalliset yhteisöt
  3. Kestävä kehitys ja älykkäät ratkaisut
  4. Nuorten hyvinvointi
  5. Ympäristö- ja ilmastotoimet

Strategimme tiivistelmä löytyy myös sähköisesti tämän linkin takaa https://www.e-julkaisu.fi/leader_karki/maaseudun_kehittamisstrategia/#pid=1