Hanketukien avautuminen 2023

Suurin osa maaseudun yritys- ja hanketukien hauista käynnistyy tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuun 2023 loppupuolella. Ruokavirasto tiedottaa, kun hakujen alkamisen ajankohdat tarkentuvat.

Hanketukien hauista aukeavat ensimmäisen

  • yhteisöjen investoinnit
  • koulutus- ja tiedotushankkeet sekä
  • valtaosa yhteistyöhankkeista
  • Yritystuista hakuun tulevat yritysten investointituet ja ELY-keskuksista haettavat yritysten kehittämistuet.

Syksyllä 2023 haettavaksi tulevat muut hanketukimuodot, esimerkiksi laajakaistahankkeet, alueiden väliset ryhmähankkeet ja pienhankkeet.

Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

Lue lisää hanketukien avautumisesta ruokaviraston sivuilta painamalla tätä linkkiä

HANKETTA KANNATTAA SUUNNITELLA JO ENNEN HAUN ALKAMISTA

Tuenhakijoiden kannattaa aloittaa hankkeensa suunnittelu jo ennen haun alkamista. Lisätietoja tuen ehdoista ja tukimuodoista voi kysyä meidän asiantuntijoilta Kärki-Leaderin toimistolta. Tietoja tuista löytyy myös osoitteesta www.maaseutu.fi.

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat pienet ja keskisuuret yritykset.

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

KAIKKI HANKKEET HAETAAN HYRRÄ-PALVELUN KAUTTA

Hakemukset tehdään uudistuneessa Hyrrä-asiointipalvelussa. Uudistunut Hyrrä -asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Hakemuksen tekemiseen saa myös apua ottamalla yhteyttä Kärki-Leaderin toimistoon. Lisätietoja mm. päätöksien aikatauluista ja hankkeiden hakemisesta saat toiminnanjohtaja Riitta Baggelta, puh. 050 5969 489
riitta.bagge@karkileader.fi