Toimintatonnit

Toimintatonnit -teemahanke

Teemahankkeen haku on auki 13.1.2020 – 30.9.2020

Teemahanke on tarkoitettu yhdistysten pienille (n. 1 000-8 500 euron) investoinneille, joilla parannetaan harrastusmahdollisuuksia. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista tai remontointia. Tukea saa 60 % ja osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä.

Hanke toteutetaan kertakorvausmallilla. Alahankkeen toteuttajan ei siis tarvitse toimittaa pääkirjaa tai tositteita maksatushaun yhteydessä, vaan hankkeen toteutuminen todennetaan esimerkiksi valokuvilla hankinnoista tai toteutuneesta remontista sekä kirjallisella raportilla. Todentamistavoista sovitaan hakuvaiheessa.

Mihin rahaa voi saada ja kuinka paljon?
Teemahanke on tarkoitettu yhdistysten pienille investoinneille, joiden kustannusarvio on 1 000-8 500 euroa/hakija. Teemahankkeen tavoitteena on lisätä, monipuolistaa tai kehittää harrastusmahdollisuuksia esimerkiksi retkeilyreittien tai rakennusten kunnostamisella tai uusilla laitehankinnoilla. Tuen määrä on 60 %. Osan omarahoituksesta yhdistys voi korvata talkootyöllä.

Mikä on teemahanke?
Teemahanke on kevyempi vaihtoehto perinteiselle yleishyödylliselle hankkeelle. Sen avulla voidaan toteuttaa pieniä, alle 8 500 euron hankkeita. Teemahankkeen hallinnoi Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry ja siihen kuuluu useita pieniä, yhdistysten toteuttamia alahankkeita. Yksittäisen alahankkeen kustannusarvio voi olla 1 000- 8 500 euroa.

Kuka voi hakea?
Alahanketta voivat hakea yhdistykset, jotka toimivat Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin toiminta-alueella (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti ja Imatran maaseutualueet).

Milloin voi hakea?
Hakemus liitteineen on jätettävä 13.1.2020 – 30.9.2020 välisenä aikana Leader-toimistoon. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla tai postitse. Hankkeella on toteutusaikaa vuoden 2021 loppuun asti.

Miten alahankkeet valitaan?

Leader-yhdistys valmistelee teemahankkeen ja julkistaa avoimen haun. Alatoimenpiteiden hakijat kertovat omissa hankesuunnitelmissaan hankkeen tavoitteet, toimenpiteet, kustannukset ja rahoituksen. Hakijoiden tulee perustella, miten hanke vaikuttaa yhteisön toimintaan jatkossa.

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n hallitus valitsee alahankkeet hankevalintakriteereiden perusteella. Valinnassa huomioidaan hankkeeseen käytettävä rahamäärä suhteessa tuloksiin ja hankkeeseen osallistujien sitoutuneisuus. Haussa ensisijalla ovat ne yhdistykset, jotka eivät ole saaneet rahoitusta aikaisemmin maaseuturahastosta, ja joiden toimintaan hankkeella on positiivisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia.

Hankkeiden tulee sopia teemahankkeen sisältöön, Kärki-Leader ry:n ”Virtauksia ja valintoja” -strategiaan sekä sitoutua omissa toimissaan kestävän kehityksen periaatteisiin. Valintamenettelyssä hankkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen pisteytyksen avulla.

Hankkeen aloitus
Valinnan jälkeen Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry tekee kirjalliset sopimukset valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen.

Valinnan jälkeen valituille alahankkeiden toteuttajille järjestetään hankekoulutusta.

Alatoimenpiteiden toiminta voi käynnistyä Leader-yhdistyksen hallituksen päätöksenteon ja yhteistyösopimusten allekirjoittamisen jälkeen.

Hankkeen toteutusaikaa on 31.12.2021 saakka.

Tuen maksu
Tuki maksetaan jälkikäteen kertakorvauksena.

Maksua haettaessa toimenpiteen toteutuminen todennetaan lyhyellä kirjallisella raportilla sekä valokuvalla hankinnasta, remontoidusta kohteesta tai rakennetuista rakennelmista. Kirjanpitoa tai tositekopioita ei tarvitse toimittaa. Hakija vastaa siitä, että hankkeen kustannukset merkitään hakijan kirjanpitoon. Hankkeen toteuttaja vastaa myös välirahoituksen järjestämisestä.

Hakemuslomake, tarvittavat liitteet ja hakemuksen toimittaminen Leader-toimistoon
Hakemus tehdään lomakkeelle nro 3325B. Hankehakemuksen mukana toimitaan seuraavat liitteet:
• Kustannuserittely ja tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset
• Allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa tuen hakemisesta päätetty (tekstinä: ”Päätetään hakea Leader-rahoitusta x-hankkeelle”)
• Yhteisön säännöt ja ajantasainen yhdistysrekisteriote (selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta)
• Viimeisin tuloslaskelma ja tase (selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta)
• Arvio vastikkeettoman työn määrästä ja laadusta, mikäli omarahoitusta katetaan talkoilla (lomake 3306F, löytyy tästä)
• Vuokrattuun kohteeseen/alueelle investoitaessa riittävän pitkä vuokra-/käyttöoikeussopimus ja vuokranantajan lupa investointiin sekä vuokraoikeuden rekisteröinti

Kunnostus- ja rakennuskohteissa lisäksi:
• pohja- ja asemapiirros tai karttakuva sijainnista
• mahdolliset rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja näihin perustuva kustannusarvio
• tarvittavat luvat, esim. toimenpide- ja rakennuslupa
• palovakuutustodistus

Hakemuslomake liitteineen ja sääntöjen mukaisesti allekirjoitettuna tulee toimittaa 30.9.2020 mennessä osoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry
Parikkalantie 45, 59100 Parikkala

Lisätiedot:
hanketyön koordinaattori Noora Harju
puh. 050 351 8990

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Parikkalantie 45,
   59100 Parikkala
   Ma – Pe: 9:00 – 15:00
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake

   Seuraa myös

   Facebookissa