Osallistu uuden ohjelmakauden valmisteluun

Uusi ohjelmakausi astuu voimaan vuonna 2021, jota varten Leader-ryhmät päivittävät kehittämisen painopisteet uudelleen kuudeksi vuodeksi. Leader-ryhmien käyttöön tulevat myös uudet kehykset EU:n maaseuturahastosta siirtymäkauden jälkeen. Tarvitsemme paikallisten näkemyksiä siitä, mihin asioihin rahoitusta halutaan suunnata Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden ja Imatran maaseutualueilla vuosina 2021-2027. Onko se laajakaistaverkostojen laajentamista, yritystoiminnan kehittämistä vai jotain ihan muuta? Voit jättää oman vastauksesi tästä linkistä

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kevät- ja syyskokous 15.9.2020

Hei!

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n sääntöjen määräämät kevät- ja syyskokoukset pidetään näin "koronavuonna" poikkeuksellisesti samana päivänä, tiistaina 15.9.2020. Kahvit on tarjolla klo 18:00 lähtien. Kevätkokous alkaa klo 18:30 ja syyskokous klo 19:30. Kokouspaikkana on Ruokolahden Salosaaressa sijaitseva tunnelmallinen Kontion Leivintupa! www.kontionleivintupa.fi

Tarjoilujen vuoksi pyydämme, että ilmoittaudut kokoukseen viimeistään torstaina 10.9. (lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai whatsapp-viesti numeroon 0505969489 ja kerro samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta).

Kokousaineisto liitteenä.

Tervetuloa!

 

 

Tienoot ja tapahtumat tiettäviksi -teemahanke

”Tienoot ja tapahtuvat tiettäviksi” on teemahanke, jossa yleishyödylliset toimijat voivat hankkia opastauluja, kylttejä ja valoja, joilla saadaan paikalliset matkailukohteet ja muut erityispiirteet sekä alueen tapahtumatarjonta paremmin esiin. Lisäksi rahoitusta voi hakea kalustoon ja välineisiin, joilla voidaan tuottaa laadukasta videoaineistoa nettiin tai striimata tapahtumia ja tilaisuuksia.

 

Hakuohjeet

 

Teemahanke ”Tienoot ja tapahtumat tiettäviksi”

Teemahankkeessa ”Tienoot ja tapahtumat tiettäviksi” uusitaan ja kehitetään toimialueen opastusta kyltein, infotauluin ja valaistuksin niin, että paikalliset matkailukohteet ja muut erityispiirteet sekä alueen tapahtuma- ja palvelutarjonta saadaan paremmin esiin. Asianmukaisilla videointi/striimausvälineillä tuotetaan alueelta tietoa ja tapahtumia laadukkaasti myös internettiin, jossa ne ovat kaikkien kiinnostuneiden saatavilla virtuaalisesti. 

Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista. Talkootyö kelpaa hankkeen omarahoitusosuuteen kuuluvaksi rahoituseräksi.

Hakuaika

 • 21.10.2020 - 31.12.2020

Hakija

Teemahankkeen alahankkeen hakija voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö esim. rekisteröity yhdistys, kunta, säätiö tai osuuskunta (mikäli säätiön tai osuuskunnan toiminta on yleishyödyllistä, ei voittoa tavoittelevaa). Tuki on tarkoitettu hakijoille, joiden toiminta kohdistuu Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n toiminta-alueelle (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Imatran maaseutualue).

Teemahankkeen sisältö, koko, tuki ja toteutusaika

 • Alahankkeilla rahoitetaan kone-, laite- tai kalusto- sekä rakentamisinvestointeja.
 • Investoinnin minimikoko on 500 € ja maksimikoko 10 000 €.
 • Myönnettävä Leader-tuki on 60 prosenttia. Talkoot kelpaavat omarahoitukseksi.
 • Alahankkeet on toteutettava 30.9.2021 mennessä.

Hallinto

Teemahankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry. Leader-toimisto vastaa alahankkeiden kokoamisesta ja niiden tallentamisesta Hyrrä-järjestelmään sekä alahankkeiden toteuttajien opastuksesta. Rahoitusta saaneet hakijat vastaavat oman alahankkeensa toteuttamisesta.

Alahankkeiden valinta

Valinta tehdään vain niistä hakemuksista, jotka on toimitettu liitteineen määräaikaan mennessä oikealle lomakkeelle tehtynä. Mahdolliset lisäselvitykset tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli pyydettyjä täydennyksiä ei tehdä, hakemus käsitellään niiden tietojen perusteella, jotka hakija on toimittanut. Päätöksen alahankkeista tekee Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n hallitus.

Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategiaan Virtauksia ja Valintoja 2014-2020 sekä idean ja toteutuksen paikallisuus. Tämän lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta ja hankkeen sosiaalista vaikuttavuutta. Yleishyödyllisille alahankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua. Sellaiset hakemukset ovat etusijalla, joiden tuloksena syntyy uutta toimintaa ja uutta yhteistyötä. Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan myös alahankkeiden valinnassa (pisteytyslomake liitteenä).

Hakuprosessin kulku

 1. a) Hakija päättää omassa kokouksessaan hakea alahanketta. Hakija täyttää hakemuslomakkeen ja kokoaa tarvittavat liitteet.
 2. b) Hakija toimittaa hakemuksen liitteineen Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n sähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Leader-toimiston lukolliseen postilaatikkoon viimeistään 7.12.2020. 
 3. c) Alahanketta voi lähteä toteuttamaan omalla riskillä heti sen jälkeen, kun hakija on saanut Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä tiedon, että hakemus on vireillä. Mikäli alahankkeelle ei myönnetä rahoitusta päätöskäsittelyssä, niin sen kustannukset jäävät kokonaisuudessaan hakijan itsensä rahoitettavaksi.
 4. d) Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n käsittelee saapuneet hakemukset ja valitsee teemahankkeen alahankkeet joulukuussa 2020.
 5. e) Teemahankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden hakijoiden kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä alahanketta toteuttavalle hakijalle. Sopimuksessa määritellään myös vastuut ja työnjako. Leader-toimisto lähettää kaikki alahankkeet sisältävän hakemuksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.
 6. f) Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry järjestää koulutusta hankkeen toteuttamiseen liittyen.
 7. g) Hakija toteuttaa alahanketta omalla kustannuksellaan. Tuki haetaan jälkikäteen maksuun kaikkien alahankkeiden kanssa yhdessä.

Tuen maksu

Tuki maksetaan jälkikäteen kertakorvauksena.

Maksua haettaessa toimenpiteen toteutuminen todennetaan lyhyellä kirjallisella raportilla sekä valokuvalla hankinnasta tai rakennetuista rakennelmista. Kirjanpitoa tai tositekopioita ei tarvitse toimittaa. Hakija vastaa siitä, että hankkeen kustannukset merkitään hakijan kirjanpitoon. Hankkeen toteuttaja vastaa myös välirahoituksen järjestämisestä.

Hyväksyttävät kustannukset ja hakeminen

Maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin perustuvia, hyväksyttäviä kustannuksia ovat tässä hankkeessa pienet kone-, laite- ja kalustohankinnat sekä rakentaminen. Etukäteen hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa. 

Hakemus tehdään Maaseutuviraston lomakkeelle 3325B

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • hankesuunnitelma, joka sisältää tietoa hakijasta, perustelut, konkreettisen suunnitelman siitä mitä tehdään, tekijät, aikataulun sekä kustannusarvion 
 • yli 2 500 €:n hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi
 • talkootyösuunnitelma (lomake 3306F) tai vastaavat tiedot hakemuslomakkeelle
 • asemakaava/asemapiirros tms. rakennelman sijoittumisesta, pääpiirustukset, mahdolliset erikoissuunnitelmat, rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio, jäljennökset viranomaisluvista, palovakuutustodistus
 • jos tilat tai maapohjan omistaa muu kuin tuen hakija, niin liitteeksi omistajan suostumus

investointiin ja sitoumus siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä (käyttöoikeuden säilyminen vähintään 5 vuotta eli 31.12.2026 saakka)

 • kohteen hoito- ja ylläpitosuunnitelma 31.12.2026 saakka
 • yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt
 • viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

 

 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Parikkalantie 45, 59100 Parikkala

 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Lisätietoja:

hanketyön koordinaattori

Noora Harju, puh 0503518990

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

toiminnanjohtaja

Riitta Bagge, puh 0505969489

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Keltaiset kehykset Parikkalaan, Rautjärvelle, Ruokolahdelle ja Imatralle

Täältä tulevat National Geographicin Yellow Frames! Jokaiseen Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin toiminta-alueen kuntaan sijoitetaan asukkaiden ehdotusten perusteella kaksi keltaista kehystä, toinen isompi ja toinen pienempi infotauluineen, jotka toimivat porttina alueen matkailulle. Kehysten tulisi sijainniltaan nostaa esille vähemmän tunnettuja paikkoja kuntien alueilla. Toiveina olisi, että kehykset sitovat myös paikan sen kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin.

Kymenlaaksolainen Leader Sepra ja Etelä-Karjalan Kärki-Leader ovat sopineet yhteistyöstä National Geographicin tuotemerkin keltaiset kehysten käytöstä, jotka lisäävät paikallisten luonto- ja kulttuurikohteiden näkyvyyttä. Keltaiset Kehykset ovat osa kansainvälistä konseptia, joissa mukana ovat muun muassa leader- ryhmät Virosta ja Pohjois-Irlannista. Hankkeen ideana on toteuttaa Etelä-Karjalan ja Etelä-Kymenlaakson kuntien välille 20-25 kehyksen reitti.

Nyt voit ehdottaa paikkaa keltaisille kehyksille tällä lomakkeella. Paikkaehdotukset tulevat näkyviin myös karttasovellukseen, josta pääsee seuraamaan ehdotettuja kehysten paikkoja!

Hallituksen kokous 28.5.2019

Hankesuunnitelma ja kustannusarvio sähköpostitse Riitalle 15.5. mennessä ja hakemus Hyrrässä 22.5 mennessä, mikäli toiveissa on saada vietyä hanketta eteenpäin. Sovi hankkeen eteenpäin viemisestä vielä etukäteen puhelimitse. Seuraava hallituksen kokous elokuun lopussa, jossa käsitellään toukokuun jälkeen tulleet hankesuunnitelmat.

Yhdistystoiminta muutoksessa- työpaja yhdistystoimijoille 25.5.2019

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry ja Imatran Kipinä ry toivottavat teidät tervetulleiksi keskustelemaan muutoksen johtamisesta yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa yhteisessä työpajassa lauantaina 25.5.2019 klo 14-17.  Paikkana Imatran monikulttuurinen toimintakeskus Kipinä: Tainionkoskentie 10 – Koskenportti. Työpajan vetäjänä toimii palvelumuotoilija, fasilitaattori ja järjestö- ja yhdistystoiminnan kehittäjä Saara-Sisko Jäämies. Työpaja on ilmainen ja sisältää kahvituksen. Ilmoittautumiset: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Attachments:
Download this file (YHDISTYSTOIMINTA MUUTOKSESSA_työpajapäivä25052019 (005).pdf)Kutsu tapahtumaan

Miellyttävä miljöö -teemahankkeen haku käynnissä!

Miellyttävä miljöö -teemahanke

Teemahankkeessa ”Miellyttävä miljöö” rahoitetaan alahankkeita, joissa tehdään uusiutuvaan energiaan perustuvia investointeja tai kohennetaan asumismiljöötä investointien avulla. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista. Talkootyö kelpaa hankkeen omarahoitusosuuteen kuuluvaksi rahoituseräksi. Näiden toimenpiteiden avulla kehitetään harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä lisätään maaseudun vetovoimaa asuinpaikkana. 

Teemahankkeen sisältö, koko, tuki ja toteutusaika

Alahankkeilla rahoitetaan pieniä kone-, laite- ja kalusto- sekä rakentamisinvestointeja. Investoinnin minimikoko on 1000 € ja maksimikoko 10 000 €.  Myönnettävä Leader-tuki on 50 prosenttia. Talkoot kelpaavat tässä hankkeessa omarahoitukseksi. Kokonaisrahoituksesta talkootyön arvo voi olla 37,5 %.

Alahankkeiden toteutusaika on 1.6.2018 - 31.12.2019.

Teemahankkeen hallinto

Teemahankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry. Yhdistyksillä on mahdollisuus hakea alahankkeita. Leader-toimisto vastaa alahankkeiden kokoamisesta ja niiden tallentamisesta Hyrrä-järjestelmään sekä alahankkeiden toteuttajien kouluttamisesta ja opastuksesta. Rahoitusta saaneet yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa toteuttamisesta. Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin.

Hakuprosessin kulku

 1. Yhdistys päättää omassa kokouksessaan hakea alahanketta. Yhdistyksessä täytetään hakemuslomake ja laaditaan tarvittaessa hankesuunnitelma.
 2. Yhdistys toimittaa kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin toimistolle 14.9.2018 mennessä. 
 3. Leader-hallitus käsittelee saapuneet hakemukset ja valitsee teemahankkeen alahankkeet lokakuussa 2018.
 4. Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä alahanketta toteuttavalle yhdistykselle. Sopimuksessa määritellään myös vastuut ja työnjako. Leader-toimisto lähettää kaikki alahankkeet sisältävän hakemuksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.
 5. Omaa alahanketta voi lähteä toteuttamaan omalla riskillä, kun hakijayhdistys on saanut tiedon, että hakemus on tullut ELY-keskuksessa vireille.
 6. Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry järjestää koulutusta hankkeen toteuttamiseen liittyen.
 7. Yhdistys toteuttaa alahanketta omalla kustannuksellaan. Tuki haetaan jälkikäteen maksuun kaikkien alahankkeiden kanssa yhdessä. 

Alahankkeen hakija

Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Tuki on tarkoitettu yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin toiminta-alueelle (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Imatran maaseutualue).

Alahankkeiden valintakriteerit

Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin kehittämisohjelmaan sekä idean ja toteutuksen paikallisuus. Tämän lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta ja hankkeen sosiaalista vaikuttavuutta. Yleishyödyllisille alahankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua. Sellaiset hakemukset ovat etusijalla, joiden tuloksena syntyy uutta toimintaa ja uutta yhteistyötä. Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan myös alahankkeiden valinnassa.

Hyväksyttävät kustannukset ja hakeminen

Maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin perustuvia, hyväksyttäviä kustannuksia ovat tässä hankkeessa pienet kone-, laite- ja kalustohankinnat sekä rakentaminen. Etukäteen hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa. 

Hakemus tehdään Maaseutuviraston lomakkeelle 3325B

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • hankesuunnitelma, joka sisältää tietoa hakijasta, perustelut, konkreettisen suunnitelman siitä mitä tehdään, tekijät, aikataulun sekä kustannusarvion. 
 • yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt
 • yhdistyksen säännöt
 • viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
 • kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta

Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.

Osoite: Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry, Parikkalantie 45, 59100 Parikkala

Markku-Pekka                    0503518990                        Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Riitta                                   0505969489                        Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yritä Etelä-Karjalassa - teemapäivä 15.5.2018

Yritä Etelä-Karjalassa -teemapäivää vietetään Imatralla tiistaina 15.5.2018.

Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan mielenkiintoisia yrittäjätarinoita tosielämästä!

 

Infot helmikuussa! Haluatko tietää mitä hankkeissa tehdään?

Järjestämme jokaisessa Imatran seutukunnan kunnassa iltatilaisuuden, jossa Leader-hankkeiden toteuttajat kertovat mitä hankkeissa on meneillään ja mitä niissä on saatu aikaiseksi. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! Tilaisuudet alkavat kahvitarjoilulla klo 17.30

Tilaisuudet ja esiteltävänä olevat hankkeet:

(Rautjärven kunnanvirasto, tiistai 6.2.2018)

Parikkalan kunnanvirasto, keskiviikko 7.2.2018 klo 18-20

 • ”Koitsanlahti Go Go” – Jukka Hämäläinen, Parikkalan kunta
 • ”Puitteet kuntoon näyttelijöille” – Riitta  ja Harri Rissanen, Parikkalan teatteriyhdistys ry
 • ”Lasten leikkipaikka” – Anu Repo, Oronmyllysäätiö sr
 • "Digitalisaatio ja markkinointi" - Pasi Viinanen, Parikkalan kunta

Ruokolahden kunnanvirasto, tiistai 13.2.2018 klo 18-20

 • Myllykoski” – Olavi Luukkonen, Torsantaka-Jukajärvi Kylät ry
 • ”Ulkomuseoalue eläväksi” – Jouko Siitonen, Ruokolahti-Seura ry
 • ”Kyläkaupan laajennus” – Sari Raijas, Käpälämäki-Baari Ay
 • ”Englantia yrittäjille” – Matti Jaatinen ja Veli-Heikki Pellinen, Ruokolahden Yrittäjät ry

Imatran kaupungintalo, keskiviikko 14.2.2018 klo 18-20

 

Tietoliikenteen mahdollisuudet ja haasteet 2025 -tilaisuus netissä!

Voit seurata "Tietoliikenteen mahdollisuudet ja haasteet 2025" -tilaisuutta myös netissä!

Suoratoisto-osoite on

http://bambuser.com/channel/karkileader

Itä-Suomen kalatalousryhmä

Itä-Suomen kalatalousryhmän nettisivut löytyvät nyt osoitteesta www.kalanvuoksi.fi

Itä-Suomen kalatalousryhmä toimii elinkeinokalatalouden kehittämiseksi ja edistämiseksi Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan alueilla. Kalatalousryhmän tehtävänä on tukea elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämistä paikallisten hankkeiden kautta. Käytännössä se tehdään auttamalla yrityksiä tukihakemusten laadinnassa ja myöntämällä rahoitusta erilaisille hankkeille. Hankkeet rahoitetaan kansallisista ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varoista.

Itä-Suomen kalatalousryhmän "Kiehtovat Kalavedet" -kehittämisstrategian 2014-2020 pääteemat ovat:

* verkostoitunut ja monipuolinen kalatalous
* kalastusmatkailu
* vesistöjen monipuolinen merkitys, käyttö ja osallisuus

Kaikissa pääteemoissa Itä-Suomen kalatalousryhmän rooli on aktivoiva, toimenpiteitä käynnistävä ja innovaatioita tukeva. Kalatalousryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Leader-ryhmien, ELY-keskusten, koulutusorganisaatioiden sekä muiden kehittämishankkeiden kanssa. Erityisesti teemassa ”vesistöjen monipuolinen merkitys, käyttö ja osallisuus” kalatalousryhmä aktivoi toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa paikallisten Leader-ryhmien kautta. Kalastusmatkailuun liittyviä kehittämis- ja investointihankkeita ohjataan myös muihin rahoituslähteisiin.

Tukea voi saada esimerkiksi:

* ammattikalastajien yhteistyön lisäämiseen
* ammattikalastajien liiketoiminnan, uusien tuotteiden ja toimintamuotojen kehittämiseen
* nuorten aktivointiin
* kalastusmatkailun kehittämiseen
* kalan käytön monipuolistamiseen
* kalavesien hallinnon kehittämiseen
* kansainväliseen yhteistyöhön

Lisätietoja: Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän aktivaattori Pekka Sahama puh. 050 550 2100 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja alueaktivaattori Teemu Hiltunen puh.  041 3196 520 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Tukihaku on käynnissä!

Hakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-palvelussa (www.mavi.fi/hyrra). Sähköiseen asiointiin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Lisäksi hakijan tulee huolehtia ennen hakemuksen tekemistä, että hänellä on hakemuksen allekirjoittamiseen tarvittava Katso-tunniste ja valtuutukset tehtynä osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Aloittava yrittäjä voi hakea tukea myös ilman Katso-tunnistetta.

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n hankehaku on jatkuva ja yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa käsittelemään hankkeita ja antamaan niistä lausuntoja (puoltolausunnon saaneet hankkeet löytyvät täältä: Puolletut hankkeet 2015-2016). ELY-keskuksessa rahoituspäätöksenteko käynnistyi tammikuussa 2016.

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Parikkalantie 45,
   59100 Parikkala
   Ma – Pe: 9:00 – 15:00
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake

   Seuraa myös

   Facebookissa