Hankkeen suunnittelu

 

Hyvin laadittu hankesuunnitelma on koko hankeprosessin tärkein asiakirja.

Sen merkitys korostuu kolmessa eri vaiheessa:

1) hankkeen rahoituspäätöstä tehtäessä,
2) hanketta toteutettaessa ja
3) erityisesti silloin, kun haetaan hankkeelle maksatusta, sillä tukea maksetaan vain hankesuunnitelmassa haettuihin ja hyväksyttyihin kustannuksiin.

Mitä yksityiskohtaisempi ja selkeämpi hankesuunnitelma ja sen kustannusarvio ovat, sitä juohevammin sujuu hankkeen toteutus ja maksamishakemusten käsittely.

Hanketta suunniteltaessa on hyvä ottaa selvää, onko samankaltaisia hankkeita kenties jo toteutettu. Jo toteutuneiden hankkeiden loppuraporteista voi saada hyvää tietoa toimivista ja mahdollisesti toimimattomista käytänteistä. Tämä prosessi auttaa oman hankkeesi riskienhallinnan suunnittelussa ja riskien minimoimisessa. Voit hakea hankerekisteristä avainsanalla erilaisia hankkeita. Pääset hankerekisteriin painamalla tästä.

Hankkeen suunnitteluun ja jatkojalostamiseen on tarjolla apua! Kun hankeidea alkaa muotoutua, kannattaa jo varhaisessa vaiheessa ottaa yhteyttä Leader-toimiston hankeneuvojaan (tai toiminnanjohtajaan) ja kertoa hänelle hankeideasta. Hankeneuvoja tarkastaa hankeidean yleiset edellytykset saada rahoitusta, on tarvittaessa yhteydessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijaan ja opastaa hankesuunnitelman tekemisessä ja liitteiden kokoamisessa.

 

Rahoitushakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa. Linkki Hyrrä-verkkopalveluun. Kirjautumiseen tarvitset Katso-tunnisteen.

Hankesuunnitelma kirjoitetaan Hyrrään. Hakemukseen tarvitaan mm. näitä tietoja:

 • Hankkeen hakija ja hakijan y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero
 • Hakijan esittely -> kuvaus nykyisestä toiminnasta, organisaatiosta, ammattitaidosta, kokemuksesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävissä olevista resursseista
 • Hankkeen tausta ja tarve
 • Hankkeen tavoite tai tavoitteet
 • Hankkeen toimenpiteet -> mitä käytännössä tehdään, ketä osallistuu toteuttamiseen, minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten niihin varaudutaan, miten hankkeessa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet?
 • *) Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja ** ) Kärki-LEADERin Virtauksia ja Valintoja -kehittämisstrategiaan 2014-2020 -> miten hanke toteuttaa em. suunnitelmia, miten hankkeessa on huomioitu aikaisemmin toteutetut hankkeet?
 • Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat ja aikataulu
 • Miten hankkeen toteutumista arvioidaan, miten hankkeessa syntyvä toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen?
 • Tiedottaminen -> miten tuloksista tiedotetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen?
 • Kustannusarvio ja sen erittely -> mitä tarvitaan, montako, mikä on á-hinta ja yhteishinta?
 • Rahoitussuunnitelma

Lue lisää Hanketoimijan käsikirjasta

Tietoa Hyrrä-verkkopalvelusta löytyy täältä. 

*) Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan

1.1 tuki ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista koskeville toimille (ohjelman sivu 197)

1.2 tuki esittelytoimintaan ja tiedotustoimiin (ohjelman sivu 204)

4.2 tuki maataloustuotteiden jalostukseen/markkinointiin ja/tai kehittämiseen kohdistuviin investointeihin (ohjelman sivu 236)

6.2 yrityksen perustamistuki muun kuin maataloustoiminnan aloittamiseksi maaseutualueilla (ohjelman sivu 271)

6.4 tuki investointeihin muun kuin maataloustoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen (ohjelman sivu 280)

7.1 tuki maaseutualueiden kuntien ja kylien ja niiden peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien sekä Natura 2000 -alueita ja muita luonnonarvoltaan merkittäviä alueita koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen  (ohjelman sivu 298)

7.2 tuki investointeihin kaikenlaisten pieninfrastruktuurien luomiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi, uusiutuvia energialähteitä ja energiansäästöä koskevat investoinnit mukaan luettuina (ohjelman sivu 304)

7.3 tuki laajakaistainfrastruktuuriin, myös sen luomiseen, parantamiseen ja laajentamiseen, passiiviseen laajakaistainfrastruktuuriin sekä laajakaistan ja julkisten sähköisen hallinnon ratkaisujen saatavuuteen (ohjelman sivu 309)

7.4 tuki investointeihin maaseutuväestölle suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, ja niihin liittyvän infrastruktuurin perustamiseen, parantamiseen tai laajentamiseen (ohjelman sivu 317)

7.5 tuki investointeihin vapaa-ajan infrastruktuurin julkiseen käyttöön, matkailuneuvontaan ja pienimuotoiseen matkailuinfrastruktuuriin (ohjelman sivu 324)

7.6 tuki kylien, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen, ennallistamiseen ja kohentamiseen liittyviit tutkimuksiin ja investointeihin, niihin liittyvät sosioekonomiset näkökohdat mukaan luettuina, sekä ympäristöalan tiedotustoimenpiteisiin (ohjelman sivu 330)

16.3 (muu) tuki yhteistyöhön pienten toimijoiden välillä yhteisten työprosessien järjestämisessä sekä tilojen ja resurssien jakamisessa sekä maaseutumatkailuun liittyvien matkailupalvelujen kehittämiseen ja saattamiseen markkinoille (ohjelman sivu 711)

 

**) Yhteys Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategiaan Virtauksia ja Valintoja 2014-2020

Päämäärä: Paikallistalouden vahvistaminen

Painopistealueet -> päätavoitteet (lyhyt kuvaus toimenpiteistä)

Ihmiset ja asuminen -> ympäristö on viihtyisä ja virikkeellinen (kehittämistoimilla vaikutetaan lähipalvelujen saatavuuteen, vahvistetaan ihmisten kiintymystä kotiseutuun sekä haluun toimia oman elinympäristönsä hyväksi)

Ympäristö -> alueelle saadaan energiaomavarainen kylä (kehittämistoimilla vaikutetaan alueen asukkaiden ympäristövastuullisuuteen ja ympäristön tilaan)

Yhteisöt -> järjestörakenne uudistuu ja lähidemokratia vahvistuu (uudet toimintamallit ja yhteistyö tuovat lisää virtaa toimia koko yhteisön parhaaksi - kehittämistoimilla vahvistetaan yhdistysten toimintaedellytyksiä ja vahvistetaan lähidemokratiaa)

Yritykset -> alueelle syntyy uusia yritysverkostoja (monipuolinen yritysten verkosto pystyy huolehtiman paikallisten ihmisten tarpeista ja luo samalla työtä ja toimeentuloa asukkaille.

Paikalliskehittäminen -> paikallislähtöinen kehittämistoiminta vahvistuu (vahvistetaan paikallistoimijoiden osaamista, levitetään hyviä toimintatapoja ja hyödynnetään jatkuvan parantamisen menetelmää paikallislähtöisessä kehittämistoiminnassa)

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Parikkalantie 45,
   59100 Parikkala
   Ma – Pe: 9:00 – 15:00
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake

   Seuraa myös

   Facebookissa