Teemahanke "Tienoot ja tapahtumat tiettäviksi"

”Tienoot ja tapahtuvat tiettäviksi” on teemahanke, jossa yleishyödylliset toimijat voivat hankkia opastauluja, kylttejä ja valoja, joilla saadaan paikalliset matkailukohteet ja muut erityispiirteet sekä alueen tapahtumatarjonta paremmin esiin. Lisäksi rahoitusta voi hakea kalustoon ja välineisiin, joilla voidaan tuottaa laadukasta videoaineistoa nettiin tai striimata tapahtumia ja tilaisuuksia.

 

HAKUOHJEET

Teemahanke ”Tienoot ja tapahtumat tiettäviksi”

Teemahankkeessa ”Tienoot ja tapahtumat tiettäviksi” uusitaan ja kehitetään toimialueen opastusta kyltein, infotauluin ja valaistuksin niin, että paikalliset matkailukohteet ja muut erityispiirteet sekä alueen tapahtuma- ja palvelutarjonta saadaan paremmin esiin. Asianmukaisilla videointi/striimausvälineillä tuotetaan alueelta tietoa ja tapahtumia laadukkaasti myös internettiin, jossa ne ovat kaikkien kiinnostuneiden saatavilla virtuaalisesti. 

Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista. Talkootyö kelpaa hankkeen omarahoitusosuuteen kuuluvaksi rahoituseräksi.

Hakuaika

 • 21.10.2020 - 31.12.2020

Hakija

Teemahankkeen alahankkeen hakija voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö esim. rekisteröity yhdistys, kunta, säätiö tai osuuskunta (mikäli säätiön tai osuuskunnan toiminta on yleishyödyllistä, ei voittoa tavoittelevaa). Tuki on tarkoitettu hakijoille, joiden toiminta kohdistuu Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n toiminta-alueelle (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Imatran maaseutualue).

Teemahankkeen sisältö, koko, tuki ja toteutusaika

 • Alahankkeilla rahoitetaan kone-, laite- tai kalusto- sekä rakentamisinvestointeja.
 • Investoinnin minimikoko on 500 € ja maksimikoko 10 000 €.
 • Myönnettävä Leader-tuki on 60 prosenttia. Talkoot kelpaavat omarahoitukseksi.
 • Alahankkeet on toteutettava 30.9.2021 mennessä.

Hallinto

Teemahankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry. Leader-toimisto vastaa alahankkeiden kokoamisesta ja niiden tallentamisesta Hyrrä-järjestelmään sekä alahankkeiden toteuttajien opastuksesta. Rahoitusta saaneet hakijat vastaavat oman alahankkeensa toteuttamisesta.

Alahankkeiden valinta

Valinta tehdään vain niistä hakemuksista, jotka on toimitettu liitteineen määräaikaan mennessä oikealle lomakkeelle tehtynä. Mahdolliset lisäselvitykset tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli pyydettyjä täydennyksiä ei tehdä, hakemus käsitellään niiden tietojen perusteella, jotka hakija on toimittanut. Päätöksen alahankkeista tekee Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n hallitus.

Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategiaan Virtauksia ja Valintoja 2014-2020 sekä idean ja toteutuksen paikallisuus. Tämän lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta ja hankkeen sosiaalista vaikuttavuutta. Yleishyödyllisille alahankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua. Sellaiset hakemukset ovat etusijalla, joiden tuloksena syntyy uutta toimintaa ja uutta yhteistyötä. Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan myös alahankkeiden valinnassa (pisteytyslomake liitteenä).

Hakuprosessin kulku

 1. a) Hakija päättää omassa kokouksessaan hakea alahanketta. Hakija täyttää hakemuslomakkeen ja kokoaa tarvittavat liitteet.
 2. b) Hakija toimittaa hakemuksen liitteineen Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n sähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Leader-toimiston lukolliseen postilaatikkoon viimeistään 31.12.2020. 
 3. c) Alahanketta voi lähteä toteuttamaan omalla riskillä heti sen jälkeen, kun hakija on saanut Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä tiedon, että hakemus on vireillä. Mikäli alahankkeelle ei myönnetä rahoitusta päätöskäsittelyssä, niin sen kustannukset jäävät kokonaisuudessaan hakijan itsensä rahoitettavaksi.
 4. d) Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n käsittelee saapuneet hakemukset ja valitsee teemahankkeen alahankkeet tammikuussa 2021.
 5. e) Teemahankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden hakijoiden kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä alahanketta toteuttavalle hakijalle. Sopimuksessa määritellään myös vastuut ja työnjako. Leader-toimisto lähettää kaikki alahankkeet sisältävän hakemuksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.
 6. f) Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry järjestää koulutusta hankkeen toteuttamiseen liittyen.
 7. g) Hakija toteuttaa alahanketta omalla kustannuksellaan. Tuki haetaan jälkikäteen maksuun kaikkien alahankkeiden kanssa yhdessä.

Tuen maksu

Tuki maksetaan jälkikäteen kertakorvauksena.

Maksua haettaessa toimenpiteen toteutuminen todennetaan lyhyellä kirjallisella raportilla sekä valokuvalla hankinnasta tai rakennetuista rakennelmista. Kirjanpitoa tai tositekopioita ei tarvitse toimittaa. Hakija vastaa siitä, että hankkeen kustannukset merkitään hakijan kirjanpitoon. Hankkeen toteuttaja vastaa myös välirahoituksen järjestämisestä.

Hyväksyttävät kustannukset ja hakeminen

Maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin perustuvia, hyväksyttäviä kustannuksia ovat tässä hankkeessa pienet kone-, laite- ja kalustohankinnat sekä rakentaminen. Etukäteen hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa. 

Hakemus tehdään

lomakkeelle 3325B

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • hankesuunnitelma, joka sisältää tietoa hakijasta, perustelut, konkreettisen suunnitelman siitä mitä tehdään, tekijät, aikataulun sekä kustannusarvion 
 • yli 2 500 €:n hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi
 • talkootyösuunnitelma (lomake 3306F) tai vastaavat tiedot hakemuslomakkeelle
 • asemakaava/asemapiirros tms. rakennelman sijoittumisesta, pääpiirustukset, mahdolliset erikoissuunnitelmat, rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio, jäljennökset viranomaisluvista, palovakuutustodistus
 • jos tilat tai maapohjan omistaa muu kuin tuen hakija, niin liitteeksi omistajan suostumus investointiin ja sitoumus siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä (käyttöoikeuden säilyminen vähintään 5 vuotta eli 31.12.2026 saakka)
 • kohteen hoito- ja ylläpitosuunnitelma 31.12.2026 saakka
 • yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt
 • viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

 

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Parikkalantie 45, 59100 Parikkala

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Lisätietoja:

hanketyön koordinaattori Noora Harju, puh 0503518990, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

toiminnanjohtaja Riitta Bagge, puh 0505969489, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tienoot ja tapahtumat tiettäviksi -teemahanke

”Tienoot ja tapahtuvat tiettäviksi” on teemahanke, jossa yleishyödylliset toimijat voivat hankkia opastauluja, kylttejä ja valoja, joilla saadaan paikalliset matkailukohteet ja muut erityispiirteet sekä alueen tapahtumatarjonta paremmin esiin. Lisäksi rahoitusta voi hakea kalustoon ja välineisiin, joilla voidaan tuottaa laadukasta videoaineistoa nettiin tai striimata tapahtumia ja tilaisuuksia.

 

Hakuohjeet

 

Teemahanke ”Tienoot ja tapahtumat tiettäviksi”

Teemahankkeessa ”Tienoot ja tapahtumat tiettäviksi” uusitaan ja kehitetään toimialueen opastusta kyltein, infotauluin ja valaistuksin niin, että paikalliset matkailukohteet ja muut erityispiirteet sekä alueen tapahtuma- ja palvelutarjonta saadaan paremmin esiin. Asianmukaisilla videointi/striimausvälineillä tuotetaan alueelta tietoa ja tapahtumia laadukkaasti myös internettiin, jossa ne ovat kaikkien kiinnostuneiden saatavilla virtuaalisesti. 

Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista. Talkootyö kelpaa hankkeen omarahoitusosuuteen kuuluvaksi rahoituseräksi.

Hakuaika

 • 21.10.2020 - 31.12.2020

Hakija

Teemahankkeen alahankkeen hakija voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö esim. rekisteröity yhdistys, kunta, säätiö tai osuuskunta (mikäli säätiön tai osuuskunnan toiminta on yleishyödyllistä, ei voittoa tavoittelevaa). Tuki on tarkoitettu hakijoille, joiden toiminta kohdistuu Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n toiminta-alueelle (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Imatran maaseutualue).

Teemahankkeen sisältö, koko, tuki ja toteutusaika

 • Alahankkeilla rahoitetaan kone-, laite- tai kalusto- sekä rakentamisinvestointeja.
 • Investoinnin minimikoko on 500 € ja maksimikoko 10 000 €.
 • Myönnettävä Leader-tuki on 60 prosenttia. Talkoot kelpaavat omarahoitukseksi.
 • Alahankkeet on toteutettava 30.9.2021 mennessä.

Hallinto

Teemahankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry. Leader-toimisto vastaa alahankkeiden kokoamisesta ja niiden tallentamisesta Hyrrä-järjestelmään sekä alahankkeiden toteuttajien opastuksesta. Rahoitusta saaneet hakijat vastaavat oman alahankkeensa toteuttamisesta.

Alahankkeiden valinta

Valinta tehdään vain niistä hakemuksista, jotka on toimitettu liitteineen määräaikaan mennessä oikealle lomakkeelle tehtynä. Mahdolliset lisäselvitykset tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli pyydettyjä täydennyksiä ei tehdä, hakemus käsitellään niiden tietojen perusteella, jotka hakija on toimittanut. Päätöksen alahankkeista tekee Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n hallitus.

Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategiaan Virtauksia ja Valintoja 2014-2020 sekä idean ja toteutuksen paikallisuus. Tämän lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta ja hankkeen sosiaalista vaikuttavuutta. Yleishyödyllisille alahankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua. Sellaiset hakemukset ovat etusijalla, joiden tuloksena syntyy uutta toimintaa ja uutta yhteistyötä. Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan myös alahankkeiden valinnassa (pisteytyslomake liitteenä).

Hakuprosessin kulku

 1. a) Hakija päättää omassa kokouksessaan hakea alahanketta. Hakija täyttää hakemuslomakkeen ja kokoaa tarvittavat liitteet.
 2. b) Hakija toimittaa hakemuksen liitteineen Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n sähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Leader-toimiston lukolliseen postilaatikkoon viimeistään 31.12.2020. 
 3. c) Alahanketta voi lähteä toteuttamaan omalla riskillä heti sen jälkeen, kun hakija on saanut Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä tiedon, että hakemus on vireillä. Mikäli alahankkeelle ei myönnetä rahoitusta päätöskäsittelyssä, niin sen kustannukset jäävät kokonaisuudessaan hakijan itsensä rahoitettavaksi.
 4. d) Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n käsittelee saapuneet hakemukset ja valitsee teemahankkeen alahankkeet tammikuussa 2021.
 5. e) Teemahankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden hakijoiden kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä alahanketta toteuttavalle hakijalle. Sopimuksessa määritellään myös vastuut ja työnjako. Leader-toimisto lähettää kaikki alahankkeet sisältävän hakemuksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.
 6. f) Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry järjestää koulutusta hankkeen toteuttamiseen liittyen.
 7. g) Hakija toteuttaa alahanketta omalla kustannuksellaan. Tuki haetaan jälkikäteen maksuun kaikkien alahankkeiden kanssa yhdessä.

Tuen maksu

Tuki maksetaan jälkikäteen kertakorvauksena.

Maksua haettaessa toimenpiteen toteutuminen todennetaan lyhyellä kirjallisella raportilla sekä valokuvalla hankinnasta tai rakennetuista rakennelmista. Kirjanpitoa tai tositekopioita ei tarvitse toimittaa. Hakija vastaa siitä, että hankkeen kustannukset merkitään hakijan kirjanpitoon. Hankkeen toteuttaja vastaa myös välirahoituksen järjestämisestä.

Hyväksyttävät kustannukset ja hakeminen

Maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin perustuvia, hyväksyttäviä kustannuksia ovat tässä hankkeessa pienet kone-, laite- ja kalustohankinnat sekä rakentaminen. Etukäteen hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa. 

Hakemus tehdään Maaseutuviraston lomakkeelle 3325B

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • hankesuunnitelma, joka sisältää tietoa hakijasta, perustelut, konkreettisen suunnitelman siitä mitä tehdään, tekijät, aikataulun sekä kustannusarvion 
 • yli 2 500 €:n hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi
 • talkootyösuunnitelma (lomake 3306F) tai vastaavat tiedot hakemuslomakkeelle
 • asemakaava/asemapiirros tms. rakennelman sijoittumisesta, pääpiirustukset, mahdolliset erikoissuunnitelmat, rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio, jäljennökset viranomaisluvista, palovakuutustodistus
 • jos tilat tai maapohjan omistaa muu kuin tuen hakija, niin liitteeksi omistajan suostumus

investointiin ja sitoumus siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä (käyttöoikeuden säilyminen vähintään 5 vuotta eli 31.12.2026 saakka)

 • kohteen hoito- ja ylläpitosuunnitelma 31.12.2026 saakka
 • yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt
 • viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

 

 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Parikkalantie 45, 59100 Parikkala

 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Lisätietoja:

hanketyön koordinaattori

Noora Harju, puh 0503518990

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

toiminnanjohtaja

Riitta Bagge, puh 0505969489

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Parikkalantie 45,
   59100 Parikkala
   Ma – Pe: 9:00 – 15:00
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake

   Seuraa myös

   Facebookissa